Коресподенција:

Проф. др Саша Живановић, (011) 3302 423
Проф. др Никола Славковић, (011) 3302 438
Проф. др Горан Младеновић, (011) 3302 406,
Машински факултет, Краљице Марије 16, Београд
Факс: (011) 3370 364
E-mail: jupiter@mas.bg.ac.rs