ЈУПИТЕР СИСТЕМ

ЈУПИТЕР конференција представља водећи форум за презентацију нових резултата истраживања и развоја у областима компјутерски интегрисаних технологија, CAD/CAM система, CNC технологија, роботике, флексибилних технолошких система, примене информационих технологија у управљању производњом, менаџмента квалитетом итд. Конференција је прилика за окупљање водећих истраживача, инжењера и научника у области производног машинства. Циљеви 41. ЈУПИТЕР конференције су да се, размене искустава између представника привреде (индустрије) и академске заједнице, дефинише стање истраживања у области производног машинства, одреде правци даљих истраживања и развоја у циљу подизања технолошког нивоа земље и стварања предуслова за покретање постојећих технолошких капацитета и амбијента за нове greenfield инвестиције и увођење нових технологија.

 

Председник Организационог одбора

Проф. др Бојан Бабић