ЈУПИТЕР СИСТЕМ

ЈУПИТЕР конференција представља водећи форум за презентацију нових резултата истраживања и развоја у областима компјутерски интегрисаних технологија, CAD/CAM система, CNC технологија, роботике, флексибилних технолошких система, примене информационих технологија. Конференција је прилика за окупљање водећих истраживача, инжењера и научника у области производног машинства. Циљеви 43. ЈУПИТЕР конференције су да се, размене искустава између представника привреде и академске заједнице, дефинише стање истраживања у области производног машинства, одреде правци даљих истраживања и развоја у циљу подизања технолошког нивоа земље и стварања предуслова за покретање постојећих технолошких капацитета и увођење нових технологија.

Ове године у оквиру 43. ЈУПИТЕР конференције обележавамо 50 година од формирања Катедре за производно Машинство. Настава у области производног машинства у Србији започиње на самом почетку 19. века. На Машинско-електротехничком одсеку Техничког факултета, из којег је касније настао Машински факултет у Београду 1922. године, уведен је предмет Машине алатке. Уследило је више трансформација да би 1972. године била формирана Катедра за производно машинство. Позивамо вас да допринесете обележавању овог изузетног јубилеја.

 

Председник Организационог одбора

Проф. др Бојан Бабић