34. симпозијум CIM У СТРАТЕГИЈИ ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ ПРЕРАДЕ МЕТАЛА

 • Интелигентни системи у пројектовању и производњи
 • Информациона интеграција предузећа
 • Софтверско инжењерство и CASE ­алати
 • Дистрибуирани системи

28. симпозијум CAD/CAM

 • CAD/CAM системи
 • Компјутерска графика
 • Моделирање и симулација
 • Инжењерске анализе

37. симпозијум НУ * РОБОТИ * ФТС

 • НУМА системи
 • Индустријски роботи
 • ФТС и нове генерације система и фабрика
 • Нови производи, технологије и процеси
 • Едукација за НУ * РОБОТИ * ФТС

43. симпозијум УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ У ИНДУСТРИЈИ ПРЕРАДЕ МЕТАЛА

 • Информациони системи за управљање производњом
 • Базе података и базе знања
 • Пословно окружење и управљање производњом
 • Модели система за доношење одлука

21. симпозијум МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ

 • Менаџмент системима квалитета (ISO 9000:2000)
 • Пословна изврсност
 • Интегрисани менаџмент системи
 • Интелигентна производна метрологија