УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДА

TEMPLATE (.DOC) DOWNLOAD

Дужина рада: До 6 странa А4 формата.

Текст процесор: MS Word

Захтевани фонт: Times New Roman 11

Резиме:Times New Roman Italic 11, на српском језику на почетку рада; на енглеском, француском, немачком или руском на крају рада (макс. 8 редова, куцаних целом ширином између маргина)

Лева/десна маргина: 2cm

Горња/доња маргина: 5cm /2 cm (prva strana); 2cm / 2 cm (остале стр.)

Проред: 1 (single line spacing)

Наслови поглавља: ВЕЛИКА СЛОВА (болд)

Наслови потпоглавља: Мала слова (болд)

Литература: макс. 8 референци

Footnote: На првој страни:
1 - пуна имена аутора, назив фирме, тел.,
E-mail

Достављање рада: Електронском поштом

Број радова: Један аутор може да пријави само један рад на коме је први аутор и може да буде коаутор на још највише два рада. Максималан број аутора и коаутора за један рад је четири.