БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 


1976-84.
Завршила основну школу у Београду са одличним успехом и дипломом Светозар Марковић
1984-88.
Завршла VI београдску гимназију у Београду са одличним успехом
1994.
Дипломирала на Одсеку за производно машинство Машинског факултета Универзитета у Београду (Наслов дипломског рада: Анализа могућности примене ПАСРО програмског језика на роботу MOVEMASTER - EX , ментор дипломског рада: проф. др Драган Милутиновић, оцена 10)
1994.
Уписала последипломске студије на одсеку Флексибилне технологије и роботика на Машинском факултету Универзитета у Београду
1994-95.
Волонтирала на Катедри за производно машинство Машинског факултета Универзитета у Београду
1995.
Од 1. фебруара 1995. године ради у Центру за нове технологије на Машинском факултету у Београду као таленат-приправник
1995.
Од 21. децембра 1995. године ради као асистент-приправник на предметима Управљање квалитетом производа, Управљање квалитетом производа 1, Теорија процеса обраде и Технологија машиноградње на Катедри за производно машинство Машинског факултета Универзитета у Београду
1999.
Магистарска теза под насловом 2 D моделирање обрађене површине применом фракталне геометрије , под менторством проф. др Милисава Калајџића, одобрена је 8. априла 1999. године.
2000.
Удала се 12.октобра 2000. године и променила презиме у Бојовић.
2000.
Магистарска теза је завршена и предата у библиотеку 13.октобра 2000. године.
2000.
Родила ћерку Милицу 21. новембра 2000.
2000.
Магистарска теза је одбрањена у току породиљског одсуства 15. јуна 2001. године.
2001.
Враћа се са породиљског одсуства и наставља своје наставне активности на предметима Технологија машиноградње, Технологија машиноградње 1 и Теорија процеса обраде
2002.
Од 15. јуна 2002. изабрана је у звање асистента и наставља своје наставне активности на предметима Технологија машиноградње, Технологија машиноградње 1 и Теорија процеса обраде
2003.
Одобрена докторска дисертација 26. септембра 2003. (наслов докторске дисертације: Истраживање интеракције стања инжењерских површина и фракталне геометрије , ментор дисертације: проф. др Милисав Калајџић)
2005.
Родила је близанце Мину и Вука 19. јула 2005. Добила је 2 године породиљског одсуства за треће дете.
2007.
Д о 15. јула 2007. године је била на двогодишњем породиљском одсуству . По повратку, укључује се у наставу из предмета Технологија машинске обраде и Пројектовање технолошких процеса на Машинском факултету у Београду.
2009.
Учествује у наставним обавезама из предмета Методе одлучивања Интелигентни технолошки системи.
2009.
Одбрањена докторска дисертација 16. децембра 2009. године
2010.
Учествује у наставним обавезама из предмета Нанотехнологије и Наномедицинско инжењерство на модулу за Биомедицинско инжењерство
2010.
Од 29.10.2010. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Производно машинство

Удата је и мајка троје деце Милице и близанаца Мине и Вука. Поседује возачку дозволу и непушач је.

Jезик: Енглески, хрватски и pуски

Рад на рачунару: комерцијални софтвери из групе MS Office и Internet Explorer, графички софтверски пакети Pro/E, CATIA, MoldFlow, као и математички програмски пакет MatLab

Истраживачке области: Технологије машинске обраде, Роботика, Технике инжењерства квалитета, Инжењерство површина, Фрактална геометрија, Микро и нанотехнологије.

Асоцијације: ЈУПИТЕР (Србија).