ПРОЈЕКТИ

ТР – 14034 - Пројекат: „Развој технологије вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије“, 2008-2010.

ТР-35022 - Пројекат: „Развој нове генерације домаћих обрадних система“, 2011 - 2015.