Биографија

Јелена Петронијевић

Датум и место рођења:
 
19.03.1987. године, Београд 
Садашња позиција: 
 
Асистент
Катедра за производно машинство
Машински факултет, Универзитет у Београду
Краљице Марије 16
11035, Београд 
Образовање:
   
2012-данас
2009-2011.
2006-2009.
2002-2006.
1994-2002.
 
Студент Докторских студија
Дипломирани инжењер машинства - Мастер. Просечна оцена 10,00 (десет и 00/100).
Инжењер машинства. Просечна оцена 10,00 (десет и 00/100).
Х гимназија „Михајло Пупин“, Београд. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“. Просечна оцена 5,00 (пет и 00/100).
Основна школа „Лаза Костић“, Београд. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“. Просечна оцена 5,00 (пет и 00/100).
Похвале и награде: 
   
2010.
2009.

2008.
2007.
 
Носилац похвале Машинског факултета Универзитета у Београду за одличан успех на првој години Мастер академских студија школске 2009/2010. године са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
Носилац похвале Машинског факултета Универзитета у Беогаду за најбољег диипломираног студента на Основним академским студијама школске 2008/2009. године са просечном оценом 10,00.
Носилац похвале Машинског факултета Универзитета у Беогаду за најбољег студента на трећој години Основних академских студија школске 2008/2009. године са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
Носилац похвале Машинског факултета Универзитета у Беогаду за најбољег студента на другој години Основних академских студија школске 2007/2008. године са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
Носилац похвале Машинског факултета Универзитета у Беогаду за најбољег студента на првој години Основних академских студија школске 2006/2007. године са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
Стипендије:     
 
 
2011.
2010.
2009.
2008.
 
Носилац стипендије „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије за школску 2010/2011. годину.
Носилац стипендије града Београда за 2010. годину.
Носилац стипендије града Београда за 2009. годину.
Носилац стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за школску 2007/2008. годину.
Професионално искуство: 
   
2013-данас2012-2013.
 
Члан Комисије за маркетинг студија Машинског факултета Универзитета у Београду.
Истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Иновативни приступ упримени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима“, ТР-35004
Асистент Машинског факултета Универзитета у Београду.  
Екстерни сарадник специјалисте за количинско лиценцирање у Microsoft Software ДОО  
Специјалиста за количинско лиценцирање - практикант у Microsoft Software ДОО
Наставне области, предмети: 
 
Рачунарски интегрисани системи и технологије (MSc)
Интелигентни технолошки системи (MSc)
Аксиоматске методе (MSc)
Технологија машинске обраде (BSc)
Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc)
Познавање страних језика: 
 
Енглески језик (TOEFL IBT)
Руски језик (Потврда о одслушаном курсу руског језика на Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина)