А. ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Милица Петровић, дипл.маш.инж.-мастер, Универзитет у Београду - Машински факултет, асистенткиња на Катедри за производно машинство.

  1986.   
Рођена 28. августа у Горњем Милановцу, Република Србија.
  1993-2001.  
Завршила основну школу „Сава Керковић“ у Љигу са одличним успехом. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
  2001-2005. 
Завршила гимназију „Хиљаду триста каплара“ у Љигу са одличним успехом. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
 

2005-2008.

 

Студенткиња Основних академских студија, Универзитет у Београду – Машински факултет. Дипломирала са оценом 10 (десет) и просечном оценом на Основним студијама 9,86 (девет и 86/100), одбранивши BSc рад на тему „Анализа могућности примене робоколица у флексибилном технолошком систему за израду лименки“ из предмета Технологија машинске обраде.
 

2008-2010.

Студенткиња Мастер академских студија, модул Производно машинство, Универзитет у Београду – Машински факултет. Положила све испите са просечном оценом 10,00 (десет).

 

2010.

 

Дипломирала 28. септембра са оценом 10 (десет) и укупном просечном оценом током студија 9,93 (девет и 93/100), одбранивши мастер рад на тему „Прилог развоју интелигентног технолошког система у домену унутрашњег транспорта базиран на машинском учењу“ из предмета Интелигентни технолошки системи, на Катедри за производно машинство, Универзитет у Београду – Машински факултет (ментор мастер рада био је проф. др Зоран Миљковић).
  2010.
Уписала 5. новембра Докторске студије на Универзитету у Београду – Машински факултет (бр. индекса Д2/10).
 

2011. 

 

 

Од 1. јануара је запослена на Машинском факултету у Београду као стручни сарадник на пројекту Технолошког развоја „Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР-35004 (руководилац пројекта проф. др Бојан Бабић; потенцијални ментор докторске дисертације проф. др Зоран Миљковић).

  2011.
Од 1. маја је запослена на Машинском факултету у Београду као асистенткиња на Катедри за производно машинство.
 

2013.

Докторска дисертација под називом „Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система“, ментор проф. др Зоран Миљковић, одобрена јој је 8. јула.

  2013.
Постаје члан Комисије за маркетинг студија Машинског факултета Универзитета у Београду.

 

 

Познавање страних језика

 
  • Енглески језик – говори, чита и пише (поседује више диплома и сертификата према CEFR - Common European Framework of Reference for Languages: диплома за ниво Intermediate B.1, диплома за ниво Upper Intermediate B.2, сертификат за Advanced level C.1);
  • Руски - пасивно знање.
 

Познавање рада на рачунару

 
  • Напредно коришћење: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio), LaTeX, AutoCAD, SolidWorks, MatLab, Fortran, Софтверски пакет за симулацију технолошких система - AnyLogic, TRIZ, CorelDRAW, Dreamweaver.
 

Истраживачке области

 
  • Производно машинство, Интелигентни технолошки системи, Soft computing, Биолошки инспирисане технике вештачке интелигенције, Роботика, Методе одлучивања, Аксиоматска теорија пројектовања, Технологије машинске обраде.
 

Асоцијације

 
  • ЈУПИТЕР (Србија)
 

Остало

 
  • Возачка дозвола за Б категорију возила.

 

Б. ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ

 

2006.

Награда за изванредан успех остварен школске 2005/6. године, на првој години Основних академских студија, са просечном оценом 9,64 и свим положеним испитима.

 

2007.

Награда за изванредан успех остварен школске 2006/7. године, на другој години Основних академских студија, са просечном оценом 9,80 и свим положеним испитима.
 

2008.

Награда за изванредан успех остварен школске 2007/8. године, на трећој години Основних академских студија, са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
 

2009.

Награда за изванредан успех остварен школске 2008/9. године, на првој години Мастер академских студија, са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
 

2010.

Награда за изванредан успех остварен на Мастер академским студијама, као најбоља дипломирана студенткиња Машинског факултета у Београду, стекавши звање дипл.инж.маш. – мастер, са просечном оценом 10,00 (десет).
 

2011.

Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину. Ментор мастер рада је био проф. др Зоран Миљковић.
 

2011.

 

Признање за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година) на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном у Нишу, у периоду од 28 до 30. септембра, на основу одлуке председника Научног и Организационог одбора конференције.

 

В. СТИПЕНДИЈЕ

  2001-2009.  Стипендиjа Министарства просвете Републике Србије.
  2007-2011. Стипендиja Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска.
  2009-2010.    Стипендија Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената.

 

Г. ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

Учествује у реализaцији свих видова вежби (аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, преглед самосталних задатака, преглед пројеката) на следећим наставним предметима Катедре:

  2010-...  

Интелигентни технолошки системи (MSc),

      Методе одлучивања (MSc),
      Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc),
      Аксиоматске методе (MSc).
  2011-... Технологија машинске обраде (BSc).

 

<Назад