BIOGRAFIJA       

Opšti podaci:

 

Ime i prezime:

Nikola R. Slavković

Datum i mesto rođenja:

19. decembar 1981., Čačak

Sadašnja pozicija:

Docent, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo

Obrazovanje:

 

16.07.2015.

Doktor nauka – mašinsko inženjerstvo

Odbranjena doktorska disertacija pod naslovom: Identifikacija, modeliranje i kompenzacija grešaka usled statičke popustljivosti robota za obradu, mentor: prof. dr Dragan Milutinović

2008 - 2015

Student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

30.01.2007.

Diplomirani inženjer mašinstva

Odbranjen diplomski rad iz predmeta Industrijski roboti, mentor: prof. dr Dragan Milutinović

2000 - 2007

Studije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za proizvodno mašinstvo

1996 - 2000

Gimnazija „Čačak” u Čačku

Stipendije:

 

2008 - 2009

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nagrade:

 

2011

Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje ostvareno u 2009/2010. godini

2011

Četvrto mesto na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju NTI–2011, Tim: EDUMAT

Profesionalno iskustvo:

 

2009

Asistent, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

2007

Institut za virusologiju, vakcine i serume
Torlak, Beograd

Nastavne oblasti, predmeti:

 

Industrijski roboti, Tehnologija mašinske obrade, Mašine alatke i
roboti nove generacije, CAD/CAM sistemi, Industrial Robots, New Generation of Machine Tools and Robots

Istraživački rad:

 

Kao istraživač učestvovao je u realizaciji većeg broja naučnih i stručnih projekata u oblasti proizvodnog mašinstva. Kao autor i koautor objavio je preko 30 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i naučnim skupovima iz oblasti industrijskih robota, rekonfigurabilnih obradnih sistema i mašina sa paralelnom kinematikom. Koautor je četiri Tehnička rešenja i većeg broja instalacija namenjenih unapređenju nastave i aktuelnim istraživanjima.

Ostalo:

 

Učestvovao u organizaciji 33. Savetovanja Proizvodnog mašinstva Srbije i nekoliko JUPITER konferencija. Angažovan je u okviru stalne škole inovacije znanja Mašinskog fakulteta za obuku studenata za korišćenje softverskog paketa Autodesk INVENTOR. Govori i piše engleski jezik. Koristi softvere: PTC Creo Elements, Autodesk INVENTOR, AutoCad, Matlab, Workspace 5.

   
   
   
   

 

 

 


 

 

 


 

100%; margin: 0">