BIOGRAFIJA  

 

Opšti podaci:

 

Ime i prezime:

Saša T. Živanović

Datum i mesto rođenja:

10. decembar 1969, Paraćin.

Sadašnja pozicija:

Docent, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo

Funkcije:

 

2001-2003

Sekretar Katedre za proizvodno mašinstvo

2011-

Rukovodilac Centra za nove tehnologije (od 06.5.2011.)

2014-

Rukovodilac Laboratorije za obradne sisteme

Obrazovanje:

 

1989-1995

Studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, odsek Proizvodno mašinstvo

17.2.1995.

Odbranjen diplomski rad na temu: Metodi koncipiranja fleksibilnog tehnološkog modula.
Diplomirani mašinski inženjer

1995-1997

Poslediplomske studije (magistarske) na Mašinskom fakultetu u Beogradu

24.7.2000.

Odbranjena magistarska teza pod naslovom: Tehnološki modul sa paralelnim mehanizmom.
Magistar tehničkih nauka

16.7.2010.

Odbranjena doktorska disertacija pod naslovom: Konfigurisanje novih mašina alatki.
Doktor tehničkih nauka

Profesionalno iskustvo:

 

1995-2000

Asistent-pripravnik, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2000 - 2011

Asistent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2011 -

Docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nastavne oblasti, predmeti:

 

1995 - 2005

Mašine alatke; Tehnologija mašinogradnje; Tehnologija brodogradnje; Industrijski roboti; Proizvodni sistemi; Projektovanje obradnih sistema.

2005 - 2011

Mašine alatke; Tehnologija mašinske obrade; Tehnologija brodogradnje; Mašine alatke i roboti nove generacije; Mašine alatke M.; Industrijski roboti.

2011-

OAS: Mašine alatke; Završni predmet Mašine alatke; Tehnologija mašinske obrade; Tehnologija brodogradnje.
MAS: Mašine alatke i roboti nove generacije; Mašine alatke M; Stručna praksa M-PRO;

New Generation of Machine Tools and Robots.
DAS: CAD/CAM i integracija projektovanja proizvoda i tehnologija; Ispitivanje i optimizacija obradnog sistema,

Pedagoška aktivnost:

 

Učestvovao na usavršavanju nastavnih programa, posebno u razvoju laboratorijskog rada, kroz izradu više učila, koja se koriste u izvođenju nastave na predmetima Katedre za proizvodno mašinstvo: funkcionalnih simulatora mašina sa paralelnom kinematikom (p3 i PaKiCUT), troosne mašine sa paralelnom kinematikom (stone i industrijske), industrijskog robota za višeosnu obradu sa programiranjem kao za numerički upravljanu mašinu alatku, stone dvoosne rekonfigurabilne mašine sa paralelnom kinematikom – MOMA, radnog mesta za ispitivanje tačnosti strugova, sa i bez numeričkog upravljanja, radnog mesta za ispitivanje tačnosti numerički upravljanih glodalica, radnog mesta za elektroerozionu obradu, radnog mesta za novi metod programiranja numerički upravljanih mašina alatki primenom prtokola STEP-NC.

Istraživački rad:

 

Kao istraživač učestvovao je u realizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih projekata u oblasti: proizvodnog mašinstva, mašina alatki, mašina sa paralelnom kinematikom, industrijskih robota, fleksibilnih tehnoloških sistema, CAD/CAM, višeosne obrade, elektroerozione obrade. Kao autor i koautor, objavio je preko 100 referenci u domaćim i međunarodnim časopisima kao i na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, koje je sa uspehom saopštio pred širom stručnom javnošću. Koautor i autor je šest tehničkih rešenja.

Nagrade:

 

2005

Godišnja nagrada Privredne Komore Beograda za tehničko unapređenje TROOSNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM LOLA pn101_4 V1. (učesnik na projektu) u 2005. godini.

2005

Grand Prix Izložba "PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD 2005" za rešenje TROOSNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM LOLA pn101_4 V1. Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda. (učesnik na projektu), u 2005. godini.

2007

Nagrada na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2007. godini za osvojeno drugo mesto u generalnom plasmanu.

2011

Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije Konfigurisanje novih mašina alatki odbranjenu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2009/2010. godini.

2011

Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu delova većih gabarita sa složenim estetskim i funkcionalnim površinama od mekših materijala srednje i niže klase tačnosti, ostvareno u 2009/2010. godini.

2011

Nagrada na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2011. godini za osvojeno četvrto mesto u generalnom plasmanu u kategoriji realizovane inovacije.

Ostalo:

 

Učestvovao u organizaciji Savetovanja Proizvodnog mašinstva Srbije i nekoliko JUPITER konferencija. Govori i piše engleski jezik. Koristi softvere: PTC Pro/Engineer, PTC Creo, STEP-NC Machine, Matlab.
Održava sajtove grupe predmeta Mašine alatke i sajt Pokaznog centra za mašine sa paralelnom kiematikom.