BIOGRAFIJA

 

 

Vladimir R. Milačić, redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta u Beogradu, redovni je član CIRP-a – Međunarodne institucije za istraživanje u proizvodnom mašinstvu, Pariz; član je IFIP i IFAC organizacije i Američke organizacije za precizno inženjerstvo; član je Inženjerske akademije Ukrajine – Kijev; predsednik je Međunarodnog seminara za inteligentne tehnološke procese i sisteme; član je Izdavačkog odbora međunerodnog časopisa za ekspertne sisteme i njihovu primenu – Pergamon Press i počasni urednik međunarodnog časopisa za proizvodno mašinstvo i kompjutere.

 

U proteklih 40 godina V. R. Milačić je radio u naučnoj oblasti proizvodnog inženjerstva iz čega su proizašli rezultati sistematizovani u 118 saopštenih i publikovanih naučnih i stručnih radova u inostranstvu, 200 saopštenih i publikovanih radova u zemlji, na domaćim i međunarodnim skupovima, 30 monografija, udžbenika i knjiga i 345 naučnih i visokostručnih projekata. Međunarodni naučni program je organizovao u saradnji sa NSF – Američka fondacija za nauku, međunarodnim časopisima za robotiku i kompjuterski integrisane tehnologije, kao i na međunarodnom projektu Konkurentna naučno-tehnološka platforma za proces projektovanja. Pored Univerziteta u Beogradu, usavršavao se i na University of Birmingham – Velika Britanija (1965-1966). Kao gostujući profesor predavao je na: George Washington Universitv, Washington D.C.(SAD) uvaženi profesor po pozivu – dve godine (1990-1992); University of Puerto Rico – Mayagvez – profesor po pozivu – tri godine (1993-1996); University of Kentaki – SAD – profesor po pozivu tri meseca (1991); Johan Hoskins University, SAD (1996) – CIM and Manyfactyring Systems; MIT-Massachusetts institute of Tehnology, SAD (1996).

 

Kao profesor univerziteta uspostavio je grupu novih predmeta na dodiplomskim i poslediplomskim studijama u zemlji i inostranstvu za oblast proizvodnog mašinstva. Rukovodio je izradom oko 35 doktorskih i magistarskih teza i kroz to formirao jezgro nove generacije naučnih radnika za nove tehnologije i nove oblasti istraživanja u proizvodnom inženjerstvu. Sada radi na novim konceptima teorije projektovanja u inženjerstvu.