Биографски подаци

Др Живана Јаковљевић (девојачко презиме Пајић)

Образовање:

1990       Основну школу у Лучанима је завршила са одличним успехом и за постигнуте резултате је награђена дипломом “Вук Караџић”.
1994       Гимназију у Пожеги је завршила са одличним успехом и за постигнуте резултате је награђена дипломом “Вук Караџић”.
1999       Дипломирала на Машинском факултету у Београду са просечном оценом 9,16 и оценом 10 на дипломском раду из предмета “Машине алатке”, ментор проф. др Милош Главоњић. Током студија је више пута награђивана наградама за најбоље студенте поводом Дана Факултета. Била је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, Фонда Мадлена Јанковић и добитник Норвешке краљевске стипендије.
2004       На Машинском факултету у Београду одбранила магистарску тезу под насловом: „Примена вејвлет трансформације у препознавању нестационарних феномена у области производних технологија“, ментор проф. др Петар Б. Петровић.
2010       На Машинском факултету у Београду одбранила докторску дисертацију под називом: „Учење и контекстно препознавање процеса спајања у роботизованој монтажи“, ментор проф. др Петар Б. Петровић.

Поседује активно знање енглеског, пасивно француског, и основно немачког језика.


Професионално искуство:

1999-2000           “Poimex” доо, руководилац техничког сектора
2001-2005            Асистент приправник на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2002-2012             Члан Комисије за распоред наставе на Машинском факултету. За рад у овој комисији је 2009. године добила Захвалницу поводом Дана Факултета.
2005-2011            Асистент на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2005-2009            Учествовала је у извођењу вежби из предмета Управљачки рачунарски системи на Војној академији у Београду.
2011-                     Доцент на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду
2015-           Руководилац Лабораторије за аутоматизацију производних процеса


Педагошка активност:

2014-                     Аутоматизација производње
2014-                     Програмабилни системи управљања
2014-                     Дигитална обрада нестационарних сигнала
2012-                     Компјутерска графика
2011-                     Компјутерска симулација у аутоматизацији производње
2001-2012       На Машинском факултету у Београду је учествовала у извођењу вежби из предмета: Пројектовање обрадних система (израда пројектних задатака и лабораторијске вежбе), Кибернетика (израда пројектних задатака и лабораторијске вежбе), Управљање квалитетом производа (израда самосталних задатака и лабораторијске вежбе), Теорија процеса обраде (лабораторијске вежбе), Технологија машиноградње (лабораторијске вежбе), Технологија машинске обраде (лабораторијске вежбе), Машине алатке (лабораторијске вежбе), Програмабилни системи управљања (лабораторијске вежбе), Технологија монтаже (израда пројектних задатака, аудиторне и лабораторијске вежбе), Мехатронски системи (израда пројектних задатака, аудиторне и лабораторијске вежбе) и Производне технологије и метрологија (лабораторијске вежбе).
2005-                     Учествовала је као члан комисије у изради једне докторске дисертације и преко 30 дипломских и мастер радова;
2014-                     Потенцијални је ментор за два студента докторских студија и ментор једног M.Sc. рада