Учешће у научно-истраживачким, стручним и образовно-развојним пројектима

 

/1/      Милачић,В., Бојанић,П., Путник,Г., Бабић,Б., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, Идејни технолошки пројекат фабрике резервних делова опреме за рударство, металургију и неорганску технологију, Пројекат за РТБ-Бор, Извештај бр. 01-950 578-ППС-62-01-02.1/1990, Машински факултет, Београд, 1990.

/2/      Милутиновић,Д., Човић,Н., Петровић,П., Миљковић,З., и други, Системи индустријских робота, Пројекат 2.110 МНТ Владе Републике Србије, Годишњи извештај за 1990. за теме 2.110.3, 2.110.4, 2.110.5, Машински факултет, Београд, 1990.

/3/      Милутиновић,Д., Петровић,П., Миљковић,З., Развој индустријских робота универзалне апликације, Пројекат ПР 142 МНТ Владе Републике Србије, Тема: Развој методологије увођења робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1990.

/4/      Милутиновић,Д., Петровић,П., Миљковић,З., Флексибилни технолошки системи и флексибилне аутоматизоване фабрике, Пројекат ПР 151 МНТ Владе Републике Србије, Подпројекат 6: Интелигентни монтажни системи - пројекат SCARA робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1990.

/5/      Бојанић,П., Главоњић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, Идејни технолошки пројекат фабрике резервних делова опреме за рударство, металургију и неорганску технологију, Пројекат за РТБ-Бор, Изв. бр. 01-950 654-ППС-62-01-01.3/1992, Машински факултет, Београд, 1992.

/6/      Милутиновић,Д., Пилиповић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., Индустријска роботика, Пројекат МНТ Владе Републике Србије – РФЗН: 1105А, Годишњи извештаји за 1991, 1992, 1993.  годину, Машински факултет, Београд, 1993.

/7/     Милутиновић,Д., Милачић,В., Калајџић,М., Миљковић,З., и други, Развој и увођење робота, Стратешки пројекат МНТ Владе Републике Србије - РФТР: С.10534, Подпројекат: Развој методологије увођења робота, Трогодишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1993.

/8/      Милачић,В., Путник,Г., Бабић,Б., Миљковић,З., Интелигентни технолошки системи, Стратешки пројекат МНТ Владе Републике Србије - РФТР: С.06.0546, Трогодишњи извештај 1991. - 1993, Машински факултет, Београд, 1993.

/9/      Милутиновић,Д., Пилиповић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., ИНДУСТРИЈСКА РОБОТИКА, Пројекат М1101 (пре1105А) МНТ Владе Реп. Србије, Четворогодишњи извештај, Београд, 1995.

/10/  Милутиновић,Д., Миљковић,З., и други, ИстраЖивање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, Пројекат 11Е08ПТ1 МНТ Владе Републике Србије (руководилац пројекта проф. др Милисав Калајџић), Годишњи извештаји о резултатима подпројекта: Индустријски роботи, Београд, 1996, 1997. и 1998.

/11/    Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ РОБОТСКИХ СИСТЕМА ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРИМЕНЕ, Пројекат МНТ Владе Републике Србије – РФТР:  Ф.1.03.07.295., Годишњи извештаји о резултатима подпројекта: Развој експерт система за пројектовање роботизованих радних места, Машински факултет, Београд, 1995, 1996 и 1997.

/12/    Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ КОМПОНЕНТИ ЛИНИЈА И СИСТЕМА ВИСОКО АУТОМАТИЗОВАНИХ И РОБОТИЗОВАНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ, Пројекат  МНТ Владе Републике Србије: С.5.33.69.0144, Годишњи извештај о резултатима подпројекта 1: Интелигентна роботизована монтажа и паковање, Београд, 1999.

/13/    Милутиновић,Д., Миљковић,З., ИстраЖивање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, Пројекат 11Е08ПТ1 МНТ Владе Републике Србије (руководилац пројекта проф. др Милисав Калајџић), Завршни извештај о резултатима подпројекта: Индустријски роботи, Београд, 19992000.

/14/    Милутиновић,Д., Миљковић,З., РАЗВОЈ КОМПОНЕНТИ ЛИНИЈА И СИСТЕМА ВИСОКО АУТОМАТИЗОВАНИХ И РОБОТИЗОВАНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПАКОВАЊЕ, Пројекат  МНТ Владе Републике Србије: С.5.33.69.0144, Завршни извештај о резултатима подпројекта 1: Интелигентна роботизована монтажа и паковање, Београд, 2000.

/15/    Милутиновић,Д., Калајџић,М., Бојанић,П., Пилиповић,М., Главоњић,М., Миљковић,З.,  Пројекат иновације знања у областима од интереса за фабрику „Милан Благојевић“-Смедерево, Машински факултет, Београд, 2000.

/16/    Калајџић,М., Миљковић,З., Бабић,Б., Кокотовић,Б., и други, РАЗВОЈ МЕТОДА АУТОМАТИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ОБРАДНИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.0127.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/17/    Тановић,Љ., Калајџић,М., Пузовић,Р., Миљковић,З., и други, ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ УРЕЗНИКА ОД САВРЕМЕНИХ АЛАТНИХ МАТЕРИЈАЛА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.032.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/18/    Лукић,Љ., Калајџић,М., Миљковић,З., Кокотовић,Б., и други, ТЕшКЕ CNC АЛАТНЕ МАшИНЕ И ОБРАДНИ ЦЕНТРИ, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНТР Владе Републике Србије: МИС.3.02.0176.Б, Годишњи извештаји, Београд, 2002, 2003. и 2004.

/19/    Миљковић,З., Милановић,Д., Нешић,Н., Стошић,Д., Милановић,С., Пројектовање производних процеса у предузећу „Монтпројект“ - Београд, Технолошки пројекат, Финансирао „Монтпројект“ - Београд, 2004.

/20/    Миљковић,З., Бошњак,С., Анализа техничко-технолошких могућности компаније ИМК 14. ОКТОБАР“ - Крушевац, Елаборат, Финансирао Deloitte“ - Београд, 2004.

/21/    Миљковић,З., Анализа техничко-технолошких могућности компаније Радоје Дакић АД“ - Подгорица, Елаборат, Финансирао Deloitte“ - Београд, 2004.

/22/    Калајџић,М., Миљковић,З., Бабић,Б., Лукић,Љ., Ђапић,М., и други, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОМАТИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ОБРАДНИХ СИСТЕМА И ПРОЦЕСА У ИНДУСТРИЈИ ПРЕРАДЕ МЕТАЛА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНЗЖС Владе Републике Србије: ТР-6319Б, Годишњи извештаји, Београд, 2005, 2006, 2007 – 31.03.2008.

/23/    Бућан,М., Бабић,Б., Миљковић,З., и други, РАЗВОЈ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВИСОКО ПРОДУКТИВНИХ ТЕшКИХ CNC АЛАТНИХ МАшИНА, Пројекат технолошког развоја, финансиран од МНЗЖС Владе Републике Србије: ТР-6332Б, Годишњи извештаји, Београд, 2005, 2006, 2007 – 31.03.2008.

/24/    Бабић,Б., Миљковић,З., Нешић,Н., Управљање технолошким информацијама у предузећу Buck“ - Београд, Технолошки пројекат, Финансирао Buck“ - Београд, 2006.

/25/    Огњановић,М., Росић,Б., Рашуо,Б., Бабић,Б., Миљковић,З., Зрнић,Н., Маринковић,А., и други, Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering, Међународни пројекат TEMPUS JEP – 40069-2005 (Конзорцијум: Technische Universitaet CaroloWilhelmina Braunschweig-Germany, Friedrich-AlexanderUniversitaet Erlangen-NuernbergErlangen-Germany, University of Belgrade-Serbia, MATMECBologna-Italy, University of Kragujevac -Serbia), 01.09.2006. 31.08.2008.

/26/    Калајџић,М., Миљковић,З., Пузовић,Р., Ракановић,Р., Савковић,М., и други, НОВО РЕШЕЊЕ МОДУЛАРНЕ МЕТАЛНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ, Пројекат у оквиру програма иновационе делатности, финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Владе Републике Србије: Ев.бр. 451-01-02960/2006-09, Београд, 01.07.2007. 30.06.2008.

/27/    Бабић,Б., Миљковић,З., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Снимање рада и одговарајућих времена линија за производњу лименки у компанији ФМП д.о.о. - Београд, Елаборат, Финансирао ФМП д.о.о., 2008.

/28/    Миљковић,З., Вуковић,Н., Алексендрић,Д., Бабић,Б., Ћировић,В., Бојовић,Б., Јовановић,Р., ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА У ОБРАЗОВАЊУ МЕХАТРОНИЧАРА , Пројекат НИП-а у домену развоја образовања (евиден. број 13200601), Министарство за телекомуникације и информатичко друштво Владе Републике Србије, Реализатор: Машински факултет у Београду, 2008–2009.

/29/    Алексендрић,Д., Ћировић,В., Миљковић,З., Бабић,Б., Вуковић,Н., ИНОВАЦИЈА ЗНАЊА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, Пројекат Министарства за НИП Владе Републике Србије (евиден. број 13700800), Реализатор: Машински факултет у Београду, 2009.

/30/    Бабић,Б., Миљковић,З., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Митић,М., ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА У ДОМЕНУ ПРОИЗВОДЊЕ ДЕЛОВА ОД ЛИМА, Пројекат технолошког развоја који је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Владе Републике Србије: ТР-14031, Београд, 2008–2010.

/31/    Недељковић,М., Mansour,A.A., Mansour,I., Лазић,Д., Матијевић,М., Ћојбашић,Ж., Митровић,Р., Илић,Б., Бабић,Д., Милованчевић,М., Бабић,Б., Миљковић,З., и други, International Accreditation of Engineering Studies, Међународни TEMPUS пројекат 144856-TEMPUS-2008-RS-JPGR (Конзорцијум: Technical University Munich-Germany, Karlsruhe Institute of Technology-Germany, ASIIN e.V.-Germany, Politechnical University of Catalonia, Barcelona-Spain, Imperial College London-Great Britain, Robotina d.o.o.-Slovenia, German University in Cairo – GUC-Egypt, University of Belgrade-Serbia, University of Kragujevac-Serbia, University of Niš-Serbia, Ministry of Education-Serbia, Institute „Mihajlo Pupin“-Serbia, Informatika d.o.o.-Serbia, IvDam Process Control d.o.o.-Serbia), 2009 2012.

/32Бабић,Б., Миљковић,З., Бугарић,У., Матија,Л., Бојовић,Б., Вуковић,Н., Митић,М., Лазаревић,И., Петровић,М.М., Милеуснић,И., Петронијевић,Ј., ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Реп. Србије:ТР-35004, Београд, 2011–2015.

/33/    Коруга,Ђ., Миљковић,З., Шијачки,В., Бојовић,Б., Стаменковић,Д., Мунћан,Ј., Голубовић,З., и други, ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЈА НАНОМАТЕРИЈАЛА ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЕ ВРСТЕ КОНТАКТНИХ СОЧИВА И РАНУ ДЕТЕКЦИЈУ ДИЈАБЕТЕСА, Пројекат интегралних и интердисциплинарних истраживања који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ИИИ-45009, Београд, 2011–2015.