Automatizacija
          
Automatizacija|Obaveštenja

Obaveštenja

biti objavljene na moodle portalu predmeta:

01.02.2021. Sve informacije vezane za predmet Automatizacija proizvodnje će biti objavljivane na moodle portalu predmeta kome studenti mogu pristupiti korišćenjem linka https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=851