Automatizacija
          
Automatizacija|Seminarski rad

Seminarski rad


PP Seminarski rad
Samostalno projektovanje primera automatizacije sa sintezom sistema upravljanja, programiranjem programabilnih kontrolera i izradom šeme upravljanja.