Završni rad se sastoji od:

1. Pisanog elaborata prema sadržaju dobijenog postavkom zadatka

-zadatak odštampan i ukoričen po želji studenta - fascikla sa mehanizmom, spirala, meki ili trvdi povez (у једном примерку)

-radioničkei crteže dostaviti u prilogu (dve pozicije dobijene postavkom zadatka + sklopni crtež sa sastavnicom i gabaritnim merama)

2. CD sa fajlovima sklopa, delova, tehnologije i crtežima

PRILIKOM PISANJA ZADATKA AKCENAT DATI NA TO ŠTO STE SAMI URADILI, ZADATAK NIKAKO NE TREBA DA BUDE U FORMI POSTUPKA KAKO SE KORISTI SOFTVER.

Odbrana završnog rada:

  1. Odbrana završnog rada se vrši preko ppt prezentacije
  2. Vreme za prezentovanje je 10-15min
  3. Studenti mogu da prezentuju na svom lat top računarima

NASLOVNA STRANA ZAVRŠNOG RADA

Odbrana radova za studente koji su završili će se održati u petak, 26.5.2023. sa početkom u 8:30 časova. Skup ispred kabineta 243.

 

 

NAPOMENA: Pod sticanjem uslova iz predmeta se smatra da je student uradio projektni zadatak i predao isti predmetnom nastavniku. Za sve ostale studente će se smatrati da nisu stekli uslov u tekućoj školskoj godini.


Ispit u dopunskom oktobarskom ispitnom roku 2023 ce se odrzati u subotu, 30.09. sa početkom u 09:00. Skup ispred kabineta 243.

Ispit u oktobarskom ispitnom roku 2023 ce se odrzati u petak, 22.09. sa početkom u 11:00. Skup ispred kabineta 243.

Ispit u septembarskom ispitnom roku 2023 ce se odrzati u petak, 01.09. sa početkom u 11:00. Skup ispred kabineta 243.

Ispit u julskom ispitnom roku 2023 ce se odrzati u ponedeljak, 10.07. sa početkom u 12:00. Skup ispred kabineta 243.

Ispit u junskom ispitnom roku 2023 ce se odrzati u petak, 16.06. sa početkom u 11:00. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova (poslednji u ovom semestru) će se održati u sredu, 31.5.2023. sa početkom u 8 časova. Skup ispred sale 219.

Pregled radova će se održati u petak, 19.5.2023. sa početkom u 9 časova. Skup ispred kabineta 257/2.

Pregled radova će se održati u petak, 12.5.2023. sa početkom u 11 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 5.5.2023. sa početkom u 11 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 28.4.2023. sa početkom u 10 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 21.4.2023. sa početkom u 11 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 07.4.2023. sa početkom u 9 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 31.3.2023. sa početkom u 11 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 24.3.2023. sa početkom u 8:30 časova. Skup ispred kabineta 257/2.

Pregled radova će se održati u petak, 17.3.2023. sa početkom u 11 časova. Skup ispred kabineta 243.

Pregled radova će se održati u petak, 10.3.2023. sa početkom u 10 časova. Skup ispred kabineta 243.

Podela zadataka iz završnog predmeta će se obaviti u petak, 3.3.2023 u 10 časova. Skup ispred amfiteatra CENT-a (235).

Završni predmet mogu da slučaju samo studenti koji su slušali predmet CAD/CAM sistemi.