KSAP
          
KSAP|Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe

PL1 Monte Karlo simulacijia
5 casova


PL2 Softver za simulaciju diskretnih događaja
2 casa
ARENA: Upoznavanje studenata sa funkcijama softvera i primeri simulacije


PL3 Modeliranje i simulacija diskretnih događaja
3 casa
Primer fiksne automatizacije


PL4 Modeliranje i simulacija diskretnih događaja
3 casa
Primer fleksibilne automatizacije


PL5 Simulacija kontinualnih sistema
7 casova
Upoznavanje sa softverom za simulaciju;