АН-10. Машине алатке високе тачности. 2 часа

Елементи ове теме су: (1)Анализа и избор критеријума за високу тачност машина алатки и класификација машина алатки високе тачности. (2)Примери оваквих машина и њихове примене. (3)Анализа фактора који омогућавају високу тачност машина алатки и примери опреме за њихову реализације. (4)Анализа активних и специфичних носећих структура, геометријских еталона на машинама алаткама и специфичних материјала. (5)Увођење и тумачење појмова калибрације машина алатки и надзора и компензације грешака у обрадном систему. (6)Успостављање примера процедуре за мерење и компензацију грешака: постављање поједностављеног геометријског и кинематичког модела машине, експериментална идентификација параметара модела грешке и комплетирање модела грешке за имплементацију у алгоритам компензације. Илустрација компензације даје се на примеру компензације термичких и геометријских помераја машине алатке. Подршка за ову тему су:

Трећи тест: ЗТ-4 за теме АН-7, АН-8, АН-9 и АН-10.

Пратећи писани материјал који је припремљен тачно за ову тему, HA.10. ha10nma.pdf

Презентација са предавања питање бр 13 ha10_13_ppt_nma.pdf

Презентација са предавања питање бр 14 ha10_14_ppt_nma.pdf

Презентација са предавања питање бр 15 ha10_15_ppt_nma.pdf

Допунски материјал са сајта предмета и самостално прибављена литература.

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf

 

Разрада теме АН-10:

 ПА-3 Калибрација машина и компензације у обрадном систему.

АР-4 Примери калибрација машина.

АР-5 Примери компензација у обрадном систему.

АР-4 + АР-5 Примери машина алатки високе тачности AR4_AR5_nma_ppt.pdf

 

 

 
>