АН-2. Реконфигурабилне машине алатке. 2 часа

Тумаче се појмови модуларности и реконфигурабилности. Формира се матрица технологија које подржавају реконфигурабилност машина алатки. Дају се класификација реконфигурабилних машина алатки и примери таквих машина. Посматрају се производни програми карактеристичних индустрија по обиму и асортиману потребних компонената, габарити и геометрија обрадака, разноврсност потребних процеса и потребна тачност обраде. Издвајају се интерфејси као подлога за реконфигурабилност. Анализира се управљање реконфигурабилних машина алатки помоћу система отворене архитектуре. Постављају се основни елементи процедуре за иновирање технолошких капацитета помоћу реконфигурабилних машина алатки.  Показују се пројекти првих таквих система. Подршка за ову тему су:

Први тест: ЗТ-2 за теме АН-1, АН-2, АН-3 и АН-4.

 Друга аудиторна вежба, ПА-2 Анализа реконфигурабилних машина panma_2.pdf

Пратећи писани материјал који је припремљен тачно за ову тему, HA.2. ha2nma.pdf

Допунски материјал - презентација ha2nma_ppt.pdf

Самостално прибављена литература.

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf