АН-4. Машине за процесе додавања материјала. 2 часа

Дефинишу се процес брзе израде прототипова додавањем материјала, метод реверзног инжењерства и агилних технологија и указује на потребу њиховог разврставања у технологије за тачну геометрију и технологије за добар облик или изратка, или алата. Наводе се и пратеће технологије неопходне за комплетирање једног оваквог технолошког капацитета. Даје се класификација процеса са додавањем материјала, примери машина за те процесе и примери примене тих машина. Детаљније се описују стереолитографска, као честа и машина са додавањем слојева материјала, као предмет лабораторијске вежбе.  Описује се типична припрема једне овакве машине за рад са освртом на све формате кроз које пролази један пројекат машинског дела каји треба направити помоћу неког процеса са додавањем материјала.  Подршка за ову тему су:

Први тест: ЗТ-2 за теме АН-1, АН-2, АН-3 и АН-4.

 Упутство за извођење прве лабораторијске вежбе lvnma_1.pdf

 Прва лабораторијска вежба: Програмирање машина за процесе додавања материјала, ПЛ-2.

Пратећи писани материјал који је припремљен тачно за ову тему, HA.4. ha4nma.pdf

Допунски материјал са сајта предмета и самостално прибављена литература.

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf

 

 

 
>