АН-9. Мезо и микромашине. 2 часа

Посматрањем историје радне тачности у обради резањем и типичних обрадних система по величини радног простора и остваривој радној тачности издвајају се домени мезо и микромашина.  Уводе се два критеријума за класификацију таквих машина: релативна тачност и искоришћеност радног простора. Постављају се пројектни параметри мезомашина на основу потребних брзина и пресека струготине у обради резањем обрадака са габаритима за макромашине и за мезомашине. Анализира се и коришћење макромашина за обраде делова малог габарита, а високог квалитета. Постављају се фрагменти метода за постизање сличности макро и мезомашина за један метод обраде. Анализирају се потребни услови за развој, прављење, испитивање и коришћење мезо и микромашина. Подршка за ову тему су:

 Разрада теме АН-9 на примерима мезо и микромашина.АР-3. ar3_nma.pdf

Трећи тест: ЗТ-4 за теме АН-7, АН-8, АН-9 и АН-10.

Пратећи писани материјал који је припремљен тачно за ову тему, HA.9. ha9nma.pdf

Допунски материјал - презентација ha9_nma_ppt2.pdf

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf

 

 

 

 
>