Машине алатке   2021. Предметни наставници.

web master e-mail: szivanovic@mas.bg.ac.rs

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА МАШИНЕ АЛАТКЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СТУДИРАЈУ ПО СТАТУТУ ИЗ 1999. ГОД.