ПОЕНИ И ОЦЕНА

Правило за оцењивање poeni_nma.pdf

Списак питања за усмени испит usmeni_nma.pdf


Списак питања за тест ZT-3 Test_ZT3_MAIR.pdf


Питања из наставне јединице AN-8 (Роботи за вишеосну обраду) од којих ће

једно бити део део  теста ZT-4. Test_ZT4_MAIR.pdf


 

 
>/p>