ПС-1,2. Упутство за израду семинарског рада:

Машине алатке и роботи нове генерације.

Текст задатка за овај семинарски рад даје се на почетку семестра, a активира давањем овог упутства. Важан разлог за израду овог семинарског рада јесте вежбање у састављању једног техничког извештаја. Ово упутство обухвата и правила техничке комуникације и израде презентација. Сугеришу се и форма и садржај овог семинарског рада који се презентира на завршном испиту. Студент узима тему међу понуђеним у овом предмету, или по свом избору. По доступној и изгледној литератури планира садржај свог семинарског рада и почиње његову израду користећи своје и ресурсе предмета. По распореду прегледа семинарског рада планира и завршава његову израду. За завршни испит се даје упутство за припрему презентације овог семинарског рада.   

 Списак тема за семинарске радове из Машина алатки нове генерације. psnma_1.pdf

 Списак тема за семинарске радове из Машина алатки нове генерације (обухваћене предавањима АН-5, АН-6, АР-1,АР-2 и АН-8) psnma_2.pdf

Образац за израду семинарског рада. obrazac_nma_seminarski.doc

Допунски материјал са сајта предмета и самостално прибављена литература.

Списак докумената за предмет nma_dokumenti.pdf