Стручна пракса Б - ПРО — настава

 

Начин извођења праксе у оквиру предмета СТРУЧНА ПРАКСА Б-ПРО

  • Планиране посете фабрикама, постројењима и радоницама представљају предиспитну активност, тј. присуство је обавезно и бодује се. Укупан број поена за овај део је 60.
  • Тест, који обухвата проверу знања стеченог на практичној настави, се полаже писаним путем. Укупан број поена за овај део је 40.
  • Уколико студент жели да сам организује стручну праксу, потребно је да се јави предметном наставнику. У том случају студент пише Дневник праксе и доноси потврду о одрађеној пракси.

Посете ће се заказивати средом пре подне.
Моле се студенти да стално проверавају на сајту Катедре за производно машинство и на сајту Машинског факултета да ли су се појавиле нове информације. 

Предметни наставник

 

<Нaзад