Стручна пракса М-ПРО

Фонд: има укупно 46 часова, изводи се кроз самостални рад студента и од школске 2013/14 вреди 4 ЕСПБ (одлука ННВ од 27.6.2013.);

Од тог фонда, 1 час је предвиђен за проверу знања и вештина које је студент стекао.
Начин реализације практичне наставе одлазак у производно предузеће у договору са предметним наставником.