U cetvrtak 17.05.2018. godine u 13.00 ce se u svecanoj sali 211 Mašinskog fakulteta održati prezentacija firme Peštan (www.pestan.net) na kojoj ce biti reci o mogucnostima strucne prakse i zasnivanju radnog odnosa u kompaniji.

 

Обавештење о групама за одбрану дневника стручне праксе се налази на овом линку

Због службеног одсуства Доц. др Горана Младеновића упути за стручну праксу у периоду 14.05-06.06 ће се узимати код Доц. др Николе Славковића. Слање извештаја на читање се врши путем е mail-а према распореду датом на линку поделе по групама.Стручна пракса М-ПРО

 

НАПОМЕНА:

Под стицањем услова из предмета се сматра да је студент узео упут за обављање стручне праксе у текућој школској години. За све остале студенте ће се сматрати да нису стекли услов у текућој школској години.

Фонд: има укупно 46 часова, изводи се кроз самостални рад студента и од школске 2013/14 вреди 4 ЕСПБ (одлука ННВ од 27.6.2013.);

Од тог фонда, 1 час је предвиђен за проверу знања и вештина које је студент стекао.
Начин реализације практичне наставе одлазак у производно предузеће у договору са предметним наставником.