Стручна пракса М-ПРО

 


Почетна         НАСТАВА          Огласна табла


Садржај практичне наставе са пратећим активностима:

  1. Начин реализације практичне наставе je одлазак у производно предузеће у договору са предметним наставником.

  2. Студент фирму у којој ће обавити стручну праксу бира сам (са чиме мора да се сагласи предметни наставник).

  3. Пре одласка на стручну праксу студент је у обавези да од предметног наставника преузме образац за пријаву стручне праксе.

  4. Студенти Машинског факултета у оквиру наставног процеса имају обавезу да обаве Стручну праксу М у трајању од минимум 80 радних сати.

  5. Као резултат обављене Стручне праксе М студент је у обавези да напише Дневник стручне праксе према садржају датом на овом линку.

  6. Под стицањем услова из предмета се сматра да је студент узео образац за пријаву стручне праксе у текућој школској години. За све остале студенте ће се сматрати да нису стекли услов у текућој школској години.

  7. Дневник стручне праксе који садржи и оверен образац за пријаву стручне праксе (мора бити укоричен заједно са дневником и да се налази одмах после насловне стране дневника) студент доноси на испит. Није могуће полагање испита без овереног обрасца. Такође, није могуће поновно издавање образаца па се скреће посебна пажња да студенти воде рачуна о потребној документацији.

  8. Испит се полаже у званичним терминима испита (јануар/фебруар, јун/јул, септембар/октобар) који се налазе на сајту Машинског факултета. На испит је потребно донети и попуњену испитну свеску.

  9.  


 

Садржај дневника (doc)

Образац за пријаву стручне праксе у предузећу (doc)

Правила за писање дневника (doc)

Насловна страна - ћирилица (doc)

Образац - ћирилица (doc)

Насловна страна - латиница (doc)

Образац - латиница (doc)