УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

 

Производне технологије и метрологија
ПРО 210-0066
 
Вежбе
Списак студената
Најновије вести
 
Предметни наставници: Проф. др Видосав Мајсторовић, vmajstorovic@mas.bg.ac.rs, пријем студената:петак, 8-9 h, каб. 246
                                         Проф. др Радован Пузовић, rpuzovic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: уторак, 12-14 h, каб. 257/2
Предметни сарадници: Доц. др Живана Јаковљевић, zjakovljevic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: четвртак, 12-14 h, каб. 228
                                        Славенко Стојадиновић, Асистент, sstojadinovic@mas.bg.ac.rs, пријем студената: среда, 10-11 h, каб. 257/3