Производни информациони системи — вежбе

 

Вежбе се одржавају петком од 8 до 10:45 у сали 219.
 

Материјал са вежби сваки студент добија на е-mail адресу.

 
Пример решеног испитног задатка

 

 

<Нaзад