ЈУН-ЈУЛ 2012

 

Писмени део испита из Алата и прибора у јун-јулском року положио је кандидат:
1. 183/02 Каличанин Бојан

Усмени део испита ће бити у понедељак 9.7 у 8 часова, заједно са испитом из Технологије машиноградње.

 

АПРИЛ 2011

 

ЈАНУАР 2011

Нaзад