2007 INTEGRISANI SISTEM KVALITETA digitalnog UNIVERZITETA
dr Žarko Spasić
Broj stranica:
Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Štampa: Planeta print, Beograd, 2007.
ISBN: 978-86-7083-581-8
2003 SISTEMI VEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA U PROIZVODNIM TEHNOLOGIJAMA
dr Zoran Miljković
Broj stranica: 185
Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Štampa: Contact Line, Francuska 7, Beograd, 2003.
ISBN: 86-7083-455-3
2003 MENADŽMENT TEHNOLOGIJA
dr Vladimir Milačić
Broj stranica: 249
Izdavač: Prometej, Novi Sad.
Štampa: Prometej, Novi Sad, 2003.
ISBN: 86-7639-758-9
2000 MODEL MENADŽMENTA TOTALNIM KVALITETOM
dr Vidosav Majstorović
Broj stranica: 122
Izdavač: Poslovna politika, Beograd
Štampa: Inpress, Beograd, 2000.
ISBN: 86-7007-035-9
1999 INTELIGENTNI SISTEMI ZA MONTAŽU
Petar B. Petrović
Inteligentni tehnološki sistemi - Serija monografskih radova, Knjiga 7
Urednik serije: Profesor Vladimir R. Milačić
Broj stranica: 238
Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 27. marta 80
Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1999.
ISBN: 86-7083-342-5
1998 NUMERIČKI UPRAVLJANE MERNE MAŠINE
dr Vidosav Majstorović, dr Janko Hodolič
Broj stranica: 183
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Štampa: Offset print, Novi Sad, Matice srpske 6, 1998.
ISBN: 86-499-0091-7
1997 ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ САВРЕМЕНИХ РЕЗНИХ ЕЛЕМЕНАТА АЛАТА
др Љубодраг Тановић
Број страница: 99
Издавач: Машински факултет, Београд
Штампа: Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета, Београд, 1997.
ISBN: 86-7083-294-1
1995 KONCEPT TOTALNOG KVALITETA – NOVI PRILAZI ZA TEHNOLOŠKE SISTEME
dr Vidosav Majstorović
Inteligentni tehnološki sistemi - Serija monografskih radova, Knjiga 6
Urednik serije: Profesor Vladimir R. Milačić
Broj stranica: 200
Izdavač: Mašinski fakultet u Beogradu
Štampa: Politop-P, Beograd, 1995.
ISBN: 86-7083-263-1
1994 СТО ГОДИНА ПРОИЗВОДНОГ МАШИНСТВА У ВИСОКОМ ШКОЛСТВУ СРБИЈЕ – СЕЋАЊЕ НА ПРВА ЧЕТИРИ ПРОФЕСОРА
др Владимир Шолаја
Број страница: 65
Издавач: Машински факултет Универзитета у Београду, Београд
Штампа: Политоп-П, Београд, 1994.
ID: 29647116
1994 INFORMACIONA INTEGRACIJA PREDUZEĆA
CIM – Integracija menadžmenta i kvaliteta
dr Žarko Spasić, mr Ljiljana Dimitrijević-Marković, dr Miroslav Pilipović
Broj stranica: 232
Izdavač: Naučna knjiga, Beograd
Štampa: Grafokomerc, Beograd, 1994.
ISBN: 86-23-43108-1
1994 FLEXY – INTELIGENTNI EKSPERTNI SISTEM ZA PROJEKTOVANJE FTS
dr Bojan Babić
Inteligentni tehnološki sistemi - Serija monografskih radova, Knjiga 5
Urednik serije: Profesor Vladimir R. Milačić
Broj stranica: 106
Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd
Štampa: Politop-P, 1994.
ISBN: 86-7083-250-X
1992 REZNA KERAMIKA
Osobine, dobijanje i obrada brušenjem
dr Ljubodrag Tanović
Broj stranica: 176
Izdavač: Mašinski fakultet, JUPITER zajednica, Beograd
Štampa: Grafički atelje „Galeb”, Zemun, 1992.
ISBN: 86-7083-206-2
1990 MEKELBA III – METOD KONAČNIH ELEMENATA U BASICU
dr Milisav Kalajdžić
Broj stranica: 324
Izdavač: Građevinska knjiga, Beograd
Štampa: Minerva, Beograd, 1990.
ISBN: 86-395-0324-9
1990 KOMPJUTERSKI INTEGRISANI TEHNOLOŠKI SISTEMI – CIM SISTEMI
dr Vladimir Milačić, dr Žarko Spasić
Inteligentni tehnološki sistemi - Serija monografskih radova, Knjiga 3
Urednik serije: Profesor Vladimir R. Milačić
Broj stranica: 169
Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd
Štampa: Atrium, Beograd, 1990.
ISBN: 86-7083-055-8
1990 ELEMENTI EKSPERT SISTEMA ZA PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH PROCESA
dr Alempije Veljović
Inteligentni tehnološki sistemi - Serija monografskih radova, Knjiga 4
Urednik serije: Profesor Vladimir R. Milačić
Broj stranica: 272
Izdavač: Mašinski fakultet, JUPITER zajednica, Beograd
Štampa: SZR KUM, 1990.
ISBN: 86-7083-141-4
1983 PROIZVODNO MAŠINSTVO
Nauka – obrazovanje – inženjerstvo
Grupa autora sa Katedre za proizvodno mašinstvo
Broj stranica: 237
Izdavač: Mašinski fakultet, Beograd
Štampa: Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, 1983.