LABORATORIJA ZA CAD/CAM

Oprema laboratorije.
Laboratorija raspolaže vrhunskom hardware i software opremom. Instalisane su jedna Tektronix-ova radna stanica, radna stanica HP 360C i IBM-ova RISC radna stanica. Na raspolaganju se nalaze i profesionalni software-ski paketi: IDEAS i CAEDS. Ovome treba dodati i prisustvo PC kao i hardware-ske opreme i odgovarajućeg software-a.

Osnovne karakteristike laboratorije: