LABORATORIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

Oprema Laboratorije:
Kompjuterska oprema svih laboratorija Centra za nove tehnologije (CeNT) i Zavoda za mašine alatke.

CIM orijentacija CeNT-a treba da integriše sve laboratorije jedinstvenom komunikacionom infrastrukturom u pilotski CIM sistem.

Programska podrška laboratorije: