ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФЛЕКСИБИЛНЕ ТЕХНОЛОШКЕ СИСТЕМЕ, ОБРАДНЕ ПРОЦЕСЕ И АЛАТЕ

Лабораторија има за програм да успостави пре свега флексибилне технолошке системе (ФТС). ФТС представљају интегрисане технолошке ћелије у веће јединице, са више обрадних центара или КНУ машина, чије су управљачке јединице повезане са надзором из централног компјутера. Они имају највиши ниво ефикасности, софистикације и продуктивности у реализацији производних технологија. Прилагођавају се променама које се диктирају са тржишта захтевима за различите типове производа.

Дефинисање обрадних процеса је у директној функцији горе постављеног задатка. То су превасходно високо продуктивне методе, неконвенционалне обраде и завршне обраде које дају високу тачност и висок квалитет обрађене површине. Друго подручје рада је формирање технолошке базе података за пројектовање технолошких процеса.

Резни алат данас представља врло важан технолошки елемент обрадног система, пошто од њега у великој мери зависе излази из обрадног система: квалитет и тачност, производност и економичност обраде. Алати за разне врсте обрада су од посебног значаја за нове материјале, нове облике делова као и за техноекономске критеријуме. Алати за обраду обухватају алате за обраду резањем, алате за брушење и друге фине обраде, као и алате за разне врсте обраде деформисањем, укључујући и алате за ливење. Посебну групу чине алати за обраду врло тврдих материјала као и композитних материјала.

Чланови: Љубодраг Тановић, редовни професор (руководилац); Михајло Поповић, доцент (контакт); Милош Пјевић, асистент.


ФТС подразумевају висок ниво хардвера, софтвера и оргвера.

Производне технологије базирају на читавом систему технологија, почевши од конвенционалних механичких технологија у новим условима, и то се односи на коришћење компјутерских технологија за симулацију процеса и пројектовање процеса, неконвенционалним технологијама (електроерозионе, електрохемијске, ласерске технологије), као и развојем микро и нано технологија, које су у динамичкој спрези са новом генерацијом конструкционих материјала. Облик, мере, материјал и др. алата зависе од метода обраде и других технолошких услова и његов развој (и поред освајања нових материјала и конструкционих облика) данас тешко прати интензиван развој машина алатки, посебно обрадних центара и флексибилних обрадних система. Без одговарајућег избора и искоришћења алата није могуће у задовољавајућој мери искористити техничке карактеристике, данас врло скупе и сложене производне опреме. Посебан значај у пројектовању производа и пројектовању технолошких процеса има однос захтеване тачности, технолошке цене и избора метода обраде.

Програм Лабораторије је прилагођен савременим трендовима и својим програмом рада и расположивим ресурсима представља наставну базу на Катедри за производно машинство за групу предмета на основним, мастер и докторским академским студијама (Технологија машинске обраде, Алати и прибори, Алати за обраду лима, Нове технологије, Теорија и симулација процеса обраде и Теорија резања) и експерименталну базу за бављење научно-истраживачким радом.

Опремљеност Лабораторије машинама, уређајима, приборима, мерном опремом, савременим рачунарским системима и другим уређајима обезбеђује истраживања у великом броју научних дисциплина као што су Обрада метала резањем и микрорезање, Обрада метала деформисањем, Алати и прибори, Пројектовање технолошких процеса (CAD/CAM), Обрада пластичних маса, Неконвенционални поступци обраде.

Савремени системи за мерење отпора резања (KISTLER, HBM) и температуре резања (природним и вештачким термопаровима), комплексних параметара храпавости површина (MAHR), параметара хабања резних алата (микроскопске и ласерске методе), поузданости рада и века трајања алата и елемената машина, уређаја и механизама, са потпуном рачунарском подршком, стварају неопходне услове за реализацију великог броја програма истраживања.

Расположива опрема:

Примери:

Слика 1. Рачунарске симулације процеса обрадa резањем


Слика 2. Идентификација процеса урезивања навоја


Слика 3. Истраживање механизама микро обраде керамике дијамантским алатом


Слика 4. Истраживање процеса обраде врло тврдих материјала алатима од CBN


Слика 5. Корелација сила резања


Слика 6. Алати за обраду