LABORATORIJA ZA OBRADNE SISTEME

Лабораторија представља експерименталну базу за развој групе предмета Машине алатке (ОАС – Машине алатке, ОАС – Завршни предмет машине алатке, МАС – Машине алатке и роботи нове генерације; МАС – Машине алатке М; ДС – Испитивање и оптимизација обрадног система) на основним, мастер и докторским академским студијама, као и за научно-истраживачки рад.
Правци истраживања Лабораторије за обрадне системе су:
(i) Носеће структуре, механизми, погони и преносници и управљање и програмирање машина алатки.
(ii) Концепције и методи конфигурисања обрадних система.
(iii) Виртуелни обрадни системи.
(iv) Испитивање машина алатки и обрадних система.
(v) Нове концепције машина алатки: реконфигурабилне, машине алатке за обраду великим брзинама, машине за процесе додавања материјала, машине са паралелном и хибридном кинематиком, машине алатке за вишеосну обраду, мезо и микромашине, машине алатке високе тачности, комплексне машине алатке.
(vi) Ресурси за развој машина алатки и обрадних система: управљање машина алатки отворене архитектуре, објектно програмирање машина алатки (STEP-NC), опрема машина алатки и обрадних система.
Лабораторијa je  смештенa у просторијама Завода за машине алатке (22) Машинског факултета Универзитета у Београду на Катедри за производно машинство.
У оквиру Лабораторије је оформљен и Показни центар за машине са паралелном кинематиком који има и свој сајт на адреси http://cent.mas.bg.ac.rs/mpk/index.htm, на коме су представљени резултати досадашњег истраживачког рада на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Машине алатке: Машине са ручним управљањем (стругови, бушилице, глодалице, рендисаљке, брусилице); Нумерички управљане машине (НУ стругови-ph42CNC, TCN410echoENG, обрадни центри-ILR HBG80, ILR HMC500, Ерозимат са жицом са две осе управљања); Функционални симулатори машина са паралелном кинематиком p3 и PaKiCUT (пројектовани и израђени у лабораторији); Индустријски прототип троосне машине са паралелном кинематиком LOLA pn101_4 V2; Мини лабораторијска и едукациона стона троосна глодалица са паралелном кинематиком pn101_st (пројектована и израђена у лабораторији са сопственим развојем система управљања отворене архитектуре); Стона двоосна реконфигурабилна машина са паралелном кинематиком – МОМА (пројектована и израђена у лабораторији са сопственим развојем система управљања отворене архитектуре);

Софвтер: CAD/CAM PTC Creo2.0; STEP-NC Machine; ST-Developer; Систем управљања отворене архитектуре на PC Linux платформи и системском софтверу EMC2 за индустријски прототип троосне машине са паралелном кинематиком LOLA pn101_4, за мини лабораторијску и едукациону стону троосну глодалицу са паралелном кинематиком pn101_st и за стону двоосну реконфигурабилну машину са паралелном кинематиком – МОМА.