LABORATORIJA ZA INDUSTRIJSKU ROBOTIKU I VEŠTAČKU INTELIGENCIJU

Polazeći od višedecenijskih iskustava i rezultata istraživanja u oblasti industrijske robotike i veštačke inteligencije, aktuelnih pravaca istraživanja u ovim oblastima u svetu i potreba domaće industrije aktuelnim programima fundamentalnih i primenjenih istraživanja je obuhvaćeno:

Laboratorija je opremljena savremenim hardverom i softverom visokog tehnološkog nivoa.
Roboti: Dvoruki pick & place robot RPD-1.25 za opsluživanje presa, proizvođač ILR; Robot zglobne konfiguracije GOŠKO RG-01, funkcionalni prototip (projektovan na Katedri za proizvodno mašinstvo, izrada "Goša");  Mikroindustrijski i edukacioni robot zglobne konfiguracije MOVEMASTER EX RV-M1; Šestoosni robot vertikalne zglobne konfiguracije ILR LOLA50, sa sopstevnim razvojem sistema za upravljanje i programiranje u G kodu za potrebe višeosne obrade; End-efektori (hvatači i obradne jedinice), periferna oprema; Paralelni DELTA robot sa 3+1 stepenom slobode (projektovan i izrađen u laboratoriji, sa sopstvenim razvijem sistema upravljanja otvorene arhitekture); Prototip aktivnog Pi (П) zgloba kao ekvivalenta kombinacije obrtnog aktivnog zgloba i segmenta konstantne dužine (mehanizam je razvijen projektovan i izrađen u laboratoriji); Mobilni robot Khepera II sa hvatačem i integrisanom kamerom, sa sopstvenim razvojem empirijskog upravljanja na bazi mašinskog učenja; LEGO Mindstorms NXT rekonfigurabilni komplet robotskog sistema.
Senzori: Sistem za prepoznavanje (kamera, procesor slike i softver za prepoznavanje sopstvenog razvoja); Ultrazvučni i infracrveni senzori za detekciju  objekata-prepreka u okruženju kretanja robota; Adaptivne aktivne i pasivne jedinice prilagodljivosti.

Software: PASRO-paskal za robote; Bazni solid modeling sistem (sopstveni razvoj); Grafički simulator robota i okoline za potrebe off-line programiranja (sopstveni razvoj); Sistem za prepoznavanje 3D objekata baziran na CAD modelu (sopstveni razvoj); Workspace 5 softver za modeliranje, off-line programiranje i simulaciju ćelija sa robotima; Razvijeni aplikativni softveri u Matlab-u za empirijsko upravljanje, identifikaciju objekata – prepreka u okruženju kretanja robota i terminiranje mobilnih robota u tehnološkom sistemu.