ALEKSANDAR I. KOSICKI – PISAC PRVOG UDŽBENIKA IZ PROIZVODNOG MAŠINSTVA

Inž. Aleksandar I. Kosicki (1880 – 1954), rođen je u Velikije Luki (Pskovska gubernija) u carskoj Rusiji. Diplomirao je na Tehničkom institutu u Petrogradu 1909. godine, potom je do 1919. godine bio asistent na Varšavskom Politehničkom institutu i docent Politehničkog instituta u Kijevu. Po dolasku u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca bio je angažovan kao kontraktualni nastavnik na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 1923. godine predavao je alatne mašine, pored motora s unutrašnjim sagorevanjem, parnih kotlova i gasogeneratora. Organizovao je laboratorijski rad za studente i za istraživanje iz procesa sagorevanja i termičkih postrojenja, a takođe je uveo i laboratorijske vežbe iz mašina alatki. Napisao je nekoliko udžbenika, među njima i za mašine alatke. Sarađivao je sa privredom u oblasti termičkih postrojenja, a objavio je i veći broj naučnih i stručnih radova.

Uprkos činjenici što je glavna pažnja prof. Kosickog bila posvećena drugim oblastima inženjerstva, njegova uloga u održavanju i daljem razvoju nastave iz proizvodnog mašinstva je značajna, uključujući i izradu prvog univerzitetskog udžbenika.

Prof. inž. Aleksandar I. Kosicki (1880-1954.),
treći profesor proizvodnog mašinstva u Srbiji