AĆIM S. STEVOVIĆ – PRVI PROFESOR MAŠINA ALATKI NA TEHNIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Inž. Aćim S. Stevović (1866 – 1957) rodio se u Kotromanu, Mokra Gora, Užički okrug, gimnaziju je učio u Užicu i završio u Beogradu. Kao pitomac Ministarstva građevina otišao je na Tehničku visoku školu u Karlsrue, posle tri godine studija na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Posle diplomiranja 1894. godine, proveo je tri godine na stručnom usavršavanju u fabrikama u Nemačkoj i Francuskoj. Zatim radi kao inženjer Železničke radionice u Nišu, gde je uveo novine u održavanje lokomotiva i mehanizaciju rada. Projektovao je hidroelektrične centrale na Đetini i Nišavi, a 1906. godine izabran je za profesora Tehničkog fakulteta Univerziteta, gde je predavao enciklopediju mašinstva, mašine alatke i građevinske mašine, a posle Prvog svetskog rata – parne mašine. Autor je nekoliko patenata i napisa u stručnim časopisima.

Iako je njegova glavna pažnja bila posvećena parnim mašinama i elektroenergetici, važna je njegova uloga u uvođenju alatnih mašina u visokoškolsko obrazovanje u Beogradu.

 
 
Prof. inž. Aćim S. Stevović (1866-1957.),
drugi profesor proizvodnog mašinstva u Srbiji