ЈУПИТЕР СИСТЕМ


ЈУПИТЕР конференција представља водећи форум за презентацију нових резултата истраживања и развоја у областима компјутерски интегрисаних технологија, CAD/CAM система, CNC технологија, роботике, флексибилних технолошких система, примене информационих технологија. Конференција је прилика за окупљање водећих истраживача, инжењера и научника у области производног машинства.

Циљеви 44. ЈУПИТЕР конференције су да се, размене искустава између представника привреде и академске заједнице, дефинише стање истраживања у области производног машинства, одреде правци даљих истраживања и развоја у циљу подизања технолошког нивоа земље и стварања предуслова за покретање постојећих технолошких капацитета и увођење нових технологија.

Председник Организационог одбора

Проф. др Саша Живановић


ПРОГРАМСКИ И НАУЧНИ ОДБОР

Председник: Проф. др Зоран Миљковић, МФ Београд

Чланови: Проф. др Славко Арсовски, ФИН Крагујевац • Проф. др Ацо Антић, ФТН Нови Сад •  Проф. др Павао Бојанић МФ Београд • Проф. др Божица Бојовић, МФ Београд • Prof. dr Nikolai I. Bobir (Украјина) • Стево Боројевић (РС, БиХ) • Prof. dr Konstantin D. Bouzakis (Грчка) • Проф. др Радомир Вукасојевић (Црна Гора) • Проф. др Ђорђе Вукелић, ФТН Нови Сад • Проф. др Милан Вукчевић (Црна Гора) • Проф. др Милош Главоњић, МФ Београд • др Зоран Димић, ЛИ, Београд • Prof. dr Kornel Ehmann (САД) • Проф. др Саша Живановић, МФ Београд • Проф. др Милан Зељковић, ФТН Нови Сад • Проф. др Живана Јаковљевић, МФ Београд • Проф. др Вид Јовишевић (РС,БиХ) • Проф. др Симо Јокановић, (РС, БиХ) • Проф. др Милисав Калајџић, МФ Београд •  Акад. Проф. др Исак Карабеговић (БиХ) • Prof. dr Radovan Kovačević (САД) • Проф. др Павел Ковач, ФТН Нови Сад • Проф. др Милија Крајишник, (РС, БиХ) • Prof. dr Sergey A. Klimenko (Украјина) • Prof. dr Zbigniew Kulesza (Пољска) •  Проф. др Миодраг Лазић, ФИН Крагујевац • Проф. др Љубомир Лукић, МФ Краљево • др Срећко Манасијевић, ЛИ, Београд • Проф. др Миодраг Манић, МФ Ниш • Проф. др Драган Милутиновић, МФ Београд  •  Проф. др Зоран Миљковић, МФ Београд • Prof. dr Peter P. Melnichuk (Украјина) • Проф. др Радивоје Митровић, МФ Београд • Проф. др Горан Младеновић, МФ Београд • Prof. dr Nicolae Negut (Румунија) • Проф. др Богдан Недић, ФИН Крагујевац • Проф. др Мирослав Пајић (САД) • Проф. др Петар Петровић, МФ Београд • Проф. др Милица Петровић, МФ Београд Проф. др Мирослав Пилиповић, МФ Београд • Проф. др Михајло Поповић, МФ Београд • Проф. др Радован Пузовић, МФ Београд • Проф. др Горан Путник (Португалија) • Проф. др Саша Ранђеловић, МФ Ниш • Проф. др Сретен Савићевић (Црна Гора) • Проф. др Никола Славковић, МФ Београд • Проф. др Славенко Стојадиновић, МФ Београд • Проф. др Мирко Соковић (Словенија) • Prof. dr Victor K. Starkov (Русија) •  Проф. др Љубодраг Тановић, МФ Београд •  Проф. др Слободан Табаковић, ФТН Нови Сад • Проф. др Велимир Тодић, ФТН Нови Сад • Проф. др Мирослав Трајановић, МФ Ниш • Проф. др Милан Трифуновић МФ, Ниш • Проф. др Илија Ћосић, ФТН Нови Сад •  Проф. др Миодраг Хаџистевић, ФТН Нови Сад • dr Rodolfo Haber (Шпанија) • др Небојша Човић, Београд  •


ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Председник: Проф. др Саша Живановић, МФ Београд

Секретар: Доц. др Милош Пјевић, МФ Београд

Чланови: • др Душан Недељковић, МФ Београд • Асист. Никола Воркапић, МФ Београд • Асист. Лазар Матијашевић, МФ Београд • Aсист. Александар Јокић, МФ Београд • Aсист. Богдан Момчиловић, МФ Београд • Ђорђе Јевтић, истраживач приправник • Катарина Брењо, истраживач приправник