PROJEKTI

1995-09. Учествовала је у истраживачким тимовима на 9 пројеката

  1. Пројекат Развој роботских система за индустријске примене (С.1.03.07.295)
  2. Пројекат Развој и примена софтwаре-а за систем квалитета према захтевима стандарда ЈУС ИСО 9000/10000 серије (С.5.06.71.152)
  3. Пројекат Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења независности и конкурентности у машиноградњи (11Е08ПТ1)
  4. Пројекат Развој метода аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса (МИС.3.02.0127.Б)
  5. Пројекат Имплементација аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса у индустрији прераде метала ( ТР 6319 Б)
  6. Пројекат Развој метода аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса (МИС.3.02.0127.Б)
  7. Пројекат Имплементација аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса у индустрији прераде метала (ТР-6319Б)
  8. Пројекат Иновација знања у образовању мехатроничара (НИП-13200601)
  9. Пројекат Флексибилна аутоматизација и имплементација интелигентних технолошких система у домену производње делова од лима (ТР-14031)