BIOGRAFIJA 


Datum rođenja: 20. juli 1952

Sadašnja pozicija:

Profesor
Katedra za proizvodno mašinstvo
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Kraljice Marije 16
11000 Beograd
Srbija


Obrazovanje:

1971-1976 Dipl.Ing., Mašinski fakultet, Katedra za proizvodno mašinstvo Univerzitet u Beogradu
1981 Magistar tehničkih nauka, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1987 Doktor tehničkih nauka, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Stipendije:

1984-1986 MONBUSHO Student istraživač, Tokyo University, Faculty of Engineering, Department for Precision Machinery Engineering (rad na eksperimentalnom delu doktorske disertacije).


Profesionalno iskustvo:

1976-1987 Asistent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1988-1992 Docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1992 – 2001 Vanredni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2002 - Redovni profesor, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1993 - Rukovodilac Laboratorije za Industrijsku Robotiku i Veštačku intelegenciju
1988- 1998 Zamenik direktora Instituta za Proizvodno Mašinstvo & CIM
2001-2003 Pomoćnik Saveznog Sekretara za Nauku i Razvoj, Sektor za međunarodnu saradnju
2005-
Ekspert u Okvirnim programima EU (FP6 i FP7)


Rad u nastavi:

1988 - 1993 Tehnologija mašinogradnje
1990 - Industrijski roboti
2006   Okt./nov. Gostujući profesor, TUAT Tokyo

2006 - Inteligentni industrijski roboti, Modeliranje i simulacija sistema industrijskih robota

2006 - Industrial Robots

2009 - Mašine alatke i roboti nove generacije

2009 - New Generation of Machine Tools and Robots

 


Članstvo u međunarodnim organizacijama:

1996 - Dopisni član CIRP-a (The International Academy for Production Engineering, Pariz)
2001 - Nacionalni COST koordinator
2006 - Član IAENG (International Association of Engineering)
2007 - Dopisni član AINS (Akademija inženjerskih nauka Srbije)


Nagrade:

1981. Oktobarska nagrada grada Beograda za najbolje radove studenata (magistarski rad)
2005. Godišnja nagrada Privredne Komore Boegrada za tehničko unapređenje TROOSNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM LOLA pn101_4 V1.
2005. Grand Prix Izložba "PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD 2005" za rešenje TROOSNA MAŠINA SA PARALELNOM KINEMATIKOM LOLA pn101_4 V1. Savez pronalazača I autora tehničkih unapređenja Beograda.
2006. Nagrada grada Beograda za 2005. god. u oblasti nauka-pronalazaštvo.
2007. Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju NTI-2007.
2008. Dobitnik Plakete i povelje prof. dr Pavle Stanković za doprinos u razvoju proizvodnog mašinstva

2011. Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu delova većih gabarita sa složenim estetskim i funkcionalnim površinama od mekših materijala srednje i niže klase tačnosti, ostvareno u 2009/2010. godini.

2011. Nagrada na takmičenju za Najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2011. godini za osvojeno četvrto mesto u generalnom plasmanu u kategoriji realizovane inovacije.


Istraživački rad

Učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti Industrijske robotike, Mašina sa paralelnom kinematikom, Automatske montaže, Projektovanja, Fleksibilnih tehnoloških sistema, CAD/CAM, Veštačke inteligencije i Sistema prepoznavanja. Među 150 referenci 95 su radovi publikovani na domaćim i međunarodnim konferencijama kao i međunarodnim časopisima.

Recenzent je većeg broja međunarodnih časopisa i inostranih projekata. Član je naučnih komiteta većeg broja međunarodnih skupova. Bio je i Guest Editor u vrhunskom međunarodnom časopisu Robotics and Computer-integrated Manufacturing (Special Issue on the Second International Conference on Robotics, Vol.8, No.3, 1991.).