ПРОЈЕКТИ

2008 - 2010 ТР – 14034 „Развој технологије вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије“
финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
2011 - данас ТР - 35022 „Развој нове генерације домаћих обрадних система“
финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије
2015 - 2017 EAP.SFPP 984738 - “Enhanced portable energetically self-sustained devices for military purposes”
финасиран од стране Science for Peace and Security Programme, Brussels, Belgium.
2018 - 2019 TTF ID 1048 "Device for keeping wine fresh"
финансиран од стране Европске Банке кроз 2013 EU-IPA FOUND, који спроводи фонд за иновациону делатност, а контролише Светска Банка