ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

1956 Рођен 23. септембра у Ужицу;
1963-71 Завршио осмогодишњу школу у Ужицу;
1971-75 Завршио средње техничку школу у Ужицу;
1980 Дипломирао 9. јуна на Машинском факултету у Београду;
1981-87 Асистент-приправник за групу предмета из производног машинства на Катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду;
1983 Одслужио војни рок;
1984 Одбранио 1. новембра магистарски рад на Машинском факултету у Београду под називом „Развој аутоматске идентификације хабања алата“;
1987-92 Асистент на предметима Технологија машиноградње и Производни системи на катедри за производно машинство Машинског факултета у Београду;
1991 Одбранио 1. јула докторску дисертацију на Машинском факултету у Београду под називом „Прилог истраживању процеса равног брушења керамике“;
1992-97 Доцент Универзитета у Београду;
1997-02 Ванредни професор Универзитета у Београду;
2002- Биран за редовног професора на Машинском факултету за предмете Алати и прибори и Технологија машиноградње

ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ

1992- Држао наставу из Технологије машионградње, Технологије машиноградње 1, Алата и прибора, Технологије градње брода, Машинска обрада и машине алатке, Неконвенционалне технологије и Теорија и симулација процеса обраде на дипломским и последипломским студијама на Машинском факултету у Београду, ВТА Жарково и Пољопривредном факултету у Београду.
1992- Руководилац преко 60 дипломских радова; ментор 1 магистарске тезе и једне докторске дисертације и члан више комисија за одбрану магистарских и докторских дисертација.
1992- Уџбеничка литература:
  • Тановић Љ., Резна керамика, Машински факултет, Београд (1992)
  • Тановић Љ., Технологија производње савремених резник алата, Машински факултет, Београд (1997)
  • Калајџић М., Тановић Љ., и др., Технологија обраде резањем – приручник, Машински факултет, Београд (1998)
  • Јовичић М., Тановић Љ., Алати и прибори – прорачуни и конструкције алата за израду делова од лима, Машински факултет, Београд (2002)
  • Тановић Љ., Јовичић М., Алати и прибори – пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора, Машински факултет, Београд (2005)
  • Тановић Љ., Петраков Ј., Теорија и симулација процеса обраде, Машински факултет, Београд (2007)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ

1981-05 Референц лиѕста -182 наслова. Од тога: (1) 108 објављених стручних и научних радова, (2) 9 монографија, уџбеника и других књига рачунајући поновљена издања.
1981-05 Учествовао у истраживачким тимовима у реализацији пројеката за: Јастребац – Ниш, Први партизан – Ужице, ФОД – Бор; Југоауто – Београд, ИАТ – Требиње, Мегал – Бујановац, МИН - Ниш, ИЛР – Београд, ФРА – Чачак, Крушик – Ваљево.
1981-05 Учествовао у више пројеката које реализовао Институт за производно машинство; посебно финансираних од стране савезних министарстава, РВН РС, Министарства Науке и заштите животне средине РС.
2002-04 Руководилац пројекта МИС.3.02.0032Б „Технологија производње урезника од савремених алатних материјала“ у оквиру програм технолошког развоја, финансираног од стране Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије.
2005- Руководилац пројекта ТР-6338Б „Развој и примена нових алата у технологији обраде камена на бази мермера и гранита“ – истраживања у области технолошког развоја, финансираног од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије
2008- 2010 Руководилац пројекта ТР-14034А, Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије
2011- 2014 Руководилац пројекта ТР- 35022, Развој нове генерације домаћих обрадних система

МЕЂУНАРОДНА АФИРМАЦИЈА

1981-05 Обишао познате Универзитете, институте и фабрике у земљама западне и источне Европе и СССР-а.
1989-90 Провео 12 месеци на усавршавању и Институту супертврдих материјала у Киеву (Украина)
1981-05 Више пута члан организационог и научног одбора мешународних научних конференција и члан међународне редакције часописа «ВЕСТНИК МАШИНОСТРОЕНИЕ» – Украина

ПРИЗНАТИ ПАТЕНТИ

а) Украина
2001 Polonsky L., Klimenko S.,Tanovic Lj., et.al., ”Cutting tool for grooving” , No 40888A, Ukraine Ministry of Education and Science, State Institute for Intelectual Property
2002 Polonsky L., Klimenko S.,Tanovic Lj., et.al., ”Tool for finishing processing” , No 46439A, Ukraine Ministry of Education and Science, State Institute for Intelectual Property
2002 Polonsky L., Klimenko S.,Tanovic Lj., et.al., “Tool ubru-1 for sealing and alignment gas thermal coating thickness“ , No 49435A, Ukraine Ministry of Education and Science, State Institute for Intelectual Property
б) Белорусија
2005 Polonsky L., Klimenko S.,Tanovic Lj., et.al., “Cut-off tool“ , No BY 7212, Belarus State Committee for Science and Technology, National Centre for Intellectual Property

ОСТАЛО

1991-95 Секретар Катедре за производно машинство
1995-97 Управник Завода за машине алатке
2001-03 Члан комисије за издавачку делатност

 
ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА
1991 Почасна диплома ИСМ - Киев
1991 Награда привредне коморе Београда за најбољу докторску дисретацију
1992 Октобарска награда града Београда за највредније достигнуће у области техничких наука за монографију „Резна керамика“
2011 Плакета и повеља "Проф. др Павле Станковић"

1996-00 Продекан Машинског факултета
2003- Шеф Катедре за производно машинство