NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U PERODU 1996-2000.

 

 

Katanić, J., Tanović, Lj., Jovičić, M., i dr. – Konstrukciona monolitna i kompozitna keramika na bazi oksida i neoksida, P 211, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, jun 1996.

 

Glavonjić, M., Jovičić, M., Tanović, Lj., i dr. Agilni tehnološki sistemi, Tehnološki razvoj, S5_33.67.0088, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 1998.

 

Kalajdžić, M., Bojanić, P., Tanović Lj., Jovičić, M., i dr., Istraživanje i osvajanje metoda, tehnologija i sredstava u cilju razvoja fabrika budućnosti i obezbeđenje tehnološke nezavisnosti i konkurentnosti u mašinogradnji,  11E08PT1, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 1997.

 

Glavonjić M., Jovičić M., Tanović Lj., i dr. Agilni tehnološki sistemi, Tehnološki razvoj, S5_33.67.0088, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 1999.

 

Kalajdžić M., Bojanić P., Tanović Lj., Jovičić, M., i dr., Istraživanje i osvajanje metoda, tehnologija i sredstava u cilju razvoja fabrika budućnosti i obezbeđenje tehnološke nezavisnosti i konkurentnosti u mašinogradnji,  11E08PT1, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 1998.

 

Glavonjić M., Jovičić M.T Tanović Lj., i dr. Agilni tehnološki sistemi, Tehnološki razvoj, S5_33.67.0088, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

 

Kalajdžić M., Bojanić P., Tanović Lj., Jovičič, M., i dr., Istraživanje i osvajanje metoda, tehnologija i sredstava u cilju razvoja fabrika budućnosti i obezbeđenje tehnološke nezavisnosti i konkurentnosti u mašinogradnji, 11E08PT1, godišnji izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.

 

Kalajdžić M., Bojanić P., Tanović Lj., Jovičić, M., i dr., Istraživanje i osvajanje metoda, tehnoiogija i sredstava u cilju razvoja fabrika budućnosti i obezbeđenje tehnološke  nezavisnosti  i konkurentnosti  u  mašinogradnji, 11E08PT1,  završni izveštaj, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.