IZABRANI RADOVI U PERODU 1996-2000.

 

 

Jovičić,   M.,   Tanović,   LJ.,   Tošić,   O.,   Mogućnosti  povećanja     ekonomičnosti proizvodnje primenom univerzalnih  montažno-demontažnih  pomoćnih pribora, Zbornik radova 22. JUPITER konferencije, Beograd 1996. str.4.95–4.102. (R65 -0.5)

 

Jovičić, M., Stanić, J., Majstorović, V., Tanović, Lj., Obrada pri velikim brzinama rezanjem,, oblasti primene i karakteristike obradnih sistema. Zbornik radova 26. Međunarodnog savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Podgorica-Budva, 1996., str.151-156. (R54 -1)

 

Jovičić, M., Tanović, Lj., Zindović.M., Mogućnosti za smanjenje vremena pripreme proizvodnje poboljšanjem tehnologičnosti defova. Zbornik radova 23. JUPITER Konferencije, Beograd 1997., str.251-257. (R65 - 0.5)

 

Jovičić, M., Tanović, Lj,, Efekti i oblasti primene obrade rezanjem bez korišćenja sredstava   za   hlađenje   i   podmazivanje.   Zbornik   radova   (I) VI   Međunarodne konferencije „Fleksibilne tehnologije”, MMA ,97, Novi Sad 1997., str.55-62. (R54 -1)

 

Jovičić, M.,  Zindović, M.,   Efekti  primene fleksibilnih  pomoćnih  pribora.  Zbornik radova (disketa) - Obrada rezanjem, 27. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Niš 1998., str.1-5. (R54 - I)

 

Jovičić, M., Stanić, J., Doprinosi prof. dr Vladimira Šolaje u oblastima alata, pribora i obradnih procesa. Zbornik radova 25. JUPITER konferencije (uvodni referati), Beograd, 1999., str.S19-S22. (R65 – 0.5)