др Милица Петровић,  доцент на Катедри за производно машинство, Универзитет у Београду - Машински факултет.

Образовање

1986.              
Рођена 28. августа у Горњем Милановцу, Република Србија.
1993-2001.
Завршила основну школу „Сава Керковић“ у Љигу са одличним успехом. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
2001-2005.
Завршила гимназију „Хиљаду триста каплара“ у Љигу са одличним успехом. Носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“.
2005-2008.
Студенткиња Основних академских студија, Универзитет у Београду – Машински факултет. Дипломирала са оценом 10 (десет) и просечном оценом на Основним студијама 9,86 (девет и 86/100), одбранивши BSc рад на тему „Анализа могућности примене робоколица у флексибилном технолошком систему за израду лименки“ из предмета Технологија машинске обраде (ментор проф. др Зоран Миљковић).

2008-2010.

Студенткиња Мастер академских студија на Катедри за производно машинство, Универзитет у Београду – Машински факултет. Положила све испите са просечном оценом 10,00 (десет).

2010.

Дипломирала 28. септембра са оценом 10 (десет) и укупном просечном оценом током студија 9,93 (девет и 93/100), одбранивши мастер рад на тему „Прилог развоју интелигентног технолошког система у домену унутрашњег транспорта базиран на машинском учењу“ из предмета Интелигентни технолошки системи, на Катедри за производно машинство, Универзитет у Београду – Машински факултет (ментор проф. др Зоран Миљковић).
2010.
Уписала 5. новембра Докторске студије на Универзитету у Београду – Машински факултет (бр. индекса Д2/10).
2011.
Од 1. јануара је запослена на Машинском факултету у Београду као стручни сарадник на пројекту Технолошког развоја „Иновативни приступ у примени интелигентних технолошких система за производњу делова од лима заснован на еколошким принципима“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ТР-35004 (руководилац пројекта проф. др Бојан Бабић; потенцијални ментор докторске дисертације проф. др Зоран Миљковић).
2011.
Од 1. маја је запослена на Машинском факултету у Београду као асистенткиња на Катедри за производно машинство.
2016. Докторску дисертацију под називом "Вештачка интелигенција у пројектовању интелигентних технолошких система"
(ментор проф. др Зоран Миљковић) одбранила је 24. јуна на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
2016. Изабрана је 27. децембра у звање доцента за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО.

Похвале, награде, признања и захвалнице

2006.  Награда за изванредан успех остварен школске 2005/6. године, на првој години Основних академских студија, са просечном оценом 9,64 и свим положеним испитима.
2007.   
Награда за изванредан успех остварен школске 2006/7. године, на другој години Основних академских студија, са просечном оценом 9,80 и свим положеним испитима.
2008.
Награда за изванредан успех остварен школске 2007/8. године, на трећој години Основних академских студија, са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима. Најбољи студент на трећој години студија.
2009. Награда за изванредан успех остварен школске 2008/9. године, на првој години Мастер академских студија, са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
Најбољи студент на првој години Мастер академских студија.
2010. Награда за изванредан успех остварен на другој години Мастер академских студија, са просечном оценом 10,00 и свим положеним испитима.
2010. Награда за најбољег студента на Мастер академским студијама из генерације уписане школске 2008/2009. године.
2011. Годишња награда Привредне коморе Београда за најбољи мастер рад студената за школску 2009/2010. годину.
2011.              
Признање за најбољу презентацију рада младих истраживача (истраживачи млађи од 30 година) на 34. Међународном Саветовању производног машинства одржаном у Нишу, на основу одлуке председника Научног и Организационог одбора конференције.
2016
Награда Задужбине "Родољуб Нићифоровић" за докторску дисертацију и успех постигнут током студија.
2017. Захвалница од Удружења студената технике Европе – BEST Београд за учешће (жирирање) у локалном инжењерском такмичењу EBEC Београд, одржаном од 9. до 13. марта 2017. године.
2017. Захвалница за учешће на школском Фестивалу наука „Унаукуј се!“, у организацији Основне школе „Краљ Петар Први“.

Стипендије

2001-2005. Стипендиjе Министарства просвете Републике Србије за резултате остварене у средњошколском образовању.
2005-2009. Стипендиjе Министарства просвете Републике Србијеза резултате остварене на Основним и Мастер академским студијама.
2007-2011. Стипендиjе Асоцијације „Seine et Sava“, Париз, Француска.
2009-2010.      Стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије – најбољих 1000 студената.
2011-2013.
Стипендије Савеза студената Београда.

Познавање страних језика

        диплома за ниво Intermediate B.1, диплома за ниво Upper Intermediate B.2, сертификат за Advanced level C.1);

Познавање рада на рачунару


  • Напредно коришћење: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio), LaTeX, AutoCAD, SolidWorks, MatLab, Mathematica, Fortran, Софтверски пакет за симулацију технолошких система - AnyLogic, TRIZ, CorelDRAW, Dreamweaver.

Истраживачке области


  • Производно машинство, Интелигентни технолошки системи, Пројектовање технолошких процеса, Терминирање, Интегрисано пројектовање и терминирање технолошких процеса, Машинско учење, Вештачка интелигенција, Роботика, Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације, Методе одлучивања, Аксиоматска теорија пројектовања, Технологије машинске обраде.

Асоцијације

Педагошка активност

2010 - данас Интелигентни технолошки системи (MSc),
2010 - данас
Методе одлучивања (MSc),
2010 - данас
Компјутерска симулација и вештачка интелигенција (BSc),
2010 - 2014 Аксиоматске методе (MSc),
2011 - данас Технологија машинске обраде (BSc),
2011 - данас Биолошки инспирисани алгоритми оптимизације (PhD).


Остало

2006.    
Возачка дозвола за Б категорију возила.
2012 - данас         Члан организационих одбора ЈУПИТЕР конференција.
2013 - данас
Члан Комисије за маркетинг студија Машинског факултета Универзитета у Београду.   
2016 - данас Секретар Катедре за производно машинство Машинског факултета Универзитета у Београду.
2016 - данас Члан Комисије за упис у више године студија при канцеларији Продекана за наставу и Продекана за финансије.
2017. Члан Комисије за израду каталога о лабораторијама при канцеларији Продекана за научноистраживачку делатност.
2017. Члан тима за координацију са Комисијом за акредитацију и проверу квалитета (Центар за квалитет наставе и акредитацију) у трећем циклусу акредитације високошколске установе – Машинског факултета.
2017.  
Члан жирија за оцењивање студентских пројеката највећег европског инжењерског такмичења Beogradski dani inženjera ─ EBEC Beograd (eng. European BEST Engineering Competition) у оквиру BEST (Board of European Students of Technology), која чини групу од преко милион студената технике који студирају на универзитетима у 33 земље Европе.<Назад