УЧЕШЋЕ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА

  1. Бабић, Б., Миљковић, З., Петровић, М., Информационе технологије у производном машинству, Пројекат у оквиру програмске активности „РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА“, Mинистарство просвете науке и технолошког развоја, Београд, 2017-2018.
  2. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2016. до 31.12.2016, Машински факултет, Београд, 2016.
  3. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2015. до 31.12.2015, Машински факултет, Београд, 2015.
  4. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2014. до 31.12.2014, Машински факултет, Београд, 2014.
  5. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2013. до 31.12.2013, Машински факултет, Београд, 2013.
  6. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2012. до 31.12.2012, Машински факултет, Београд, 2012.
  7. Бабић, Б., Миљковић, З., Бугарић, У., Матија, Л., Бојовић, Б., Вуковић, Н., Лазаревић, И., Митић, М., Петровић, М., Милеуснић, И., Петронијевић, Ј., ИНОВАTИВНИ ПРИСТУП У ПРИМЕНИ ИНТЕЛИГЕНТНИХ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДЕЛОВА ОД ЛИМА ЗАСНОВАН НА ЕКОЛОШКИМ ПРИНЦИПИМА, Пројекат технолошког развоја који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије: ТР-35004, Годишњи извештај о реализацији пројекта за период од 01.01.2011. до 31.12.2011, Машински факултет, Београд, 2011.

 

 

 

<Назад