БИОГРАФИЈА

 

 


Име и презиме: Михајло Поповић
Датум рођења: 21.2.1969
Место рођења: Београд, Србија
Породично стање: Живи у Београду са супругом Биљаном и сином Николом.

Школовање и кретање у послу:
1975-83. Завршио основну школу у Београду са постигнутим одличним успехом.
1983-87. Завршио математичко-техничку средњу школу (IV београдску гимназију) одличним успехом и матурирао.
1996. Дипломирао је у фебруару, на Машинском факултету Универзитета у Београду, смер Производно машинство.
1996. По дипломирању, ради у фирмама ИМТ и ГРМЕЧ из Београда.
1996. У октобру заснива радни однос на Машинском факултету као асистент-приправник на предметима Технологија машиноградње и Пројектовање обрадних система. Истовремено, наставља школовање на последипломским – магистарским студијама, смер за флексибилне производне технологије и роботику.
2001. Магистарску тезу одбранио у новембру, под менторством проф. др Милисава Калајџића.
2003-2012. Асистент за ужу научну област Производно машинство на Катедри за производно машинство.
2013-2016. Стручни сарадник на Катедри за производно машинство.
2016. Докторску дисертацију одбранио у марту, под менторством проф. др Љубодрага Тановића.
2016- Доцент на Катедри за производно машинство.

Научно-истраживачка активност:
1996- Учествује у истраживачким тимовима на пројектима Министарства науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и пројектима за привреду.
1998- Објавио је самостално или у коауторству два рада у истакнутим међународним часописима и више од тридесет радова у зборницима радова изложених на научно-стручним скуповима. Коаутор једног техничког решења.
1998-15. Коаутор приручника ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ, са актуелним и модерно конципираним садржајем, који је до сада штампан у шест издања.
2001-05. Реализовао софтверски пакет за оптимизацију облика, који користи природни метод градње дрвенастих биљака и кичмењака: n-Sopt.