ПРОЈЕКТИ

Учешће у домаћим научним пројектима

[1] 11Е08ПТ1, Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђења технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, руководилац проф. др Милисав Калајџић, 1997-2000
[2] МИС.3.02.0127.Б, Развој метода аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса, руководилац проф. др Милисав Калајџић, 2002-2004
[3] МИС.3.07.0027.А, Пројектовање и развој савремених информационих система за планирање и управљање производњом и развој нових метода и техника у инжењерском пројектовању производа и технологије израде, руководилац проф. др Павао Бојанић, 2002-2004
[4] ТР6319Б, Имплементација аутоматизованог пројектовања обрадних система и процеса у индустрији прераде метала, руководилац проф. др Милисав Калајџић, 2005-2007
[5] ТР6338Б, Развој и примена нових алата у технологији обраде камена на бази мермера и гранита, руководилац проф. др Љубодраг Тановић, 2005-2007
[6] МА14034, Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије, руководилац проф. др Љубодраг Тановић, 2008-2010
[7] ТР-35022, Развој нове генерације домаћих обрадних система, руководилац проф. др Љубодраг Тановић, 2011-2016

Списак извештаја и елабората научно-истраживачких пројеката

[1] Калајџић М., Бојанић П., Тановић Љ., Поповић М., и др., Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђење технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1997.
[2] Јовичић М., Главоњић М., Поповић М., Живановић С., Идејни пројекат погона за производњу пластичне амбалаже, Елаборат рађен за ДДД - Београд, Машински факултет Београд, 1998
[3] Калајџић М., Бојанић П., Тановић Љ., Поповић М., и др., Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђење технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1998.
[4] Калајџић М., Бојанић П., Тановић Љ., Поповић М., и др., Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђење технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 1999.
[5] Пилиповић М., Поповић М., и др., CNC технологија у изради мастер клипа, Елаборат рађен за Петар Драпшин - Младеновац, Машински факултет, Београд, 2000
[6] Калајџић М., Бојанић П., Тановић Љ., Поповић М., и др., Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђење технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2000.
[7] Калајџић М., Бојанић П., Тановић Љ., Поповић М., и др., Истраживање и освајање метода, технологија и средстава у циљу развоја фабрика будућности и обезбеђење технолошке независности и конкурентности у машиноградњи, 11Е08ПТ1, завршни извештај, Машински факултет, Београд, 2000.
[8] Калајџић М., Кокотовић Б., Поповић М., Комплексно испитивање хидрауличке пресе за угаоно савијање лима ПСТ402000, Пројекат рађен за “Јелшинград – ФАМ” Бања Лука, Машински факултет, Београд, 2002.
[9] Тановић Љ., Пузовић Р., Поповић М., Развој и примена нових алата у технологији обраде камена на бази мермера и гранита, ТР-6338Б., годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2005.
[10] Тановић Љ., Пузовић Р., Поповић М., Развој и примена нових алата у технологији обраде камена на бази мермера и гранита, ТР-6338Б., годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2006.
[11] Тановић Љ., Пузовић Р., Поповић М., Развој и примена нових алата у технологији обраде камена на бази мермера и гранита, ТР-6338Б., завршни извештај, Машински факултет, Београд, 2007.
[12] Тановић Љ., Бојанић П., Милутиновић Д., Главоњић М., Поповић М., и др., Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије, ТР-14034А, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2008.
[13] Тановић Љ., Бојанић П., Милутиновић Д., Главоњић М., Поповић М., и др., Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије, ТР-14034А, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2009.
[14] Тановић Љ., Бојанић П., Милутиновић Д., Главоњић М., Поповић М., и др., Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије, ТР-14034А, годишњи извештај, Машински факултет, Београд, 2010.
[15] Тановић Љ., Бојанић П., Милутиновић Д., Главоњић М., Поповић М., и др., Развој технологија вишеосне обраде сложених алата за потребе домаће индустрије, ТР-14034А, заврши извештај, Машински факултет, Београд, 2011.
[16] Тановић Љ., Бојанић П., Главоњић М., Милутиновић Д., Мајсторовић В., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., и други: Развој нове генерације домаћих обрадних система ТР-35022, Годишњи извештај, Машински факултет Београд, 2011.
[17] Тановић Љ., Бојанић П., Главоњић М., Милутиновић Д., Мајсторовић В., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., и други: Развој нове генерације домаћих обрадних система ТР-35022, Годишњи извештај, Машински факултет Београд, 2012.
[18] Тановић Љ., Бојанић П., Главоњић М., Милутиновић Д., Мајсторовић В., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., и други: Развој нове генерације домаћих обрадних система ТР-35022, Годишњи извештај, Машински факултет Београд, 2013.
[19] Тановић Љ., Бојанић П., Главоњић М., Милутиновић Д., Мајсторовић В., Пузовић Р., Кокотовић Б., Поповић М., и други: Развој нове генерације домаћих обрадних система ТР-35022, Годишњи извештај, Машински факултет Београд, 2014.