PROJEKTI


Tehnička rešenja

 1. Milutinović, D., Glavonjić, M., Slavković, N., Dimić, Z., Kokotović, B., Živanović, S.: Rekonfigurabilni obradni sistem na bazi robota za višeosnu obradu delova većih gabarita sa složenim estetskim i funkcionalnim površinama od mekših materijala srednje i niže klase tačnosti, Mašinski fakultet, Beograd, 2009. (M81)
 2. Glavonjić M., Milutinović D., Kvrgić V., Živanović S., Dimić Z, Slavković, N.: Mini laboratorijska i edukaciona stona troosna glodalica sa paralelnom kinematikom, Tehničko rešenje (Novi proizvod, M82), Mašinski fakultet Beograd, 2012.
 3. Milutinović D., Slavković, Kokotović B., N., Dimić Z., Glavonjić M., Milutinović M., Živanović S.: Paralelni DELTA robot za pakovanje proizvoda konditorske i farmaceutske industrije i montažu mikro komponenata, Tehničko rešenje (Industrijski prototip M82), Mašinski fakultet Beograd, 2012.
 4. Milutinović, D., Kokotović, B., Slavković, N., Živanović, S.: Mehanizam aktivnog P-zgloba kao ekvivalenta kombinacije obrtnog zgloba i segmenta konstantne dužine, Tehničko rešenje (Novi proizvod M82), Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2014.
 5. Slavković, N., Milutinović, D., Živanović, S., Kokotović, B., Milutinović, M., Metod kompenzacije grešaka izazvanih silama rezanja pri obradi robotima, Tehničko rešenje (Nova metoda M85), Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2016.

Elaborati projekata

 1. Tanović, Lj., Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije, TR-14034, Godišnji izveštaj (april 2008-april 2009), Mašinski fakultet Beograd, Maj 2009.

 2. Tanović, Lj., Milutinović, D., Glavonjić, M., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj tehnologija višeosne obrade složenih alata za potrebe domaće industrije, TR-14034, Završni izveštaj (Period realizacije projekta: 01/04/2008-31/03/2010), Mašinski fakultet Beograd, 2010.

 3. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj: Rezultati projekta po aktivnostima i fazama u 2011. godini, Mašinski fakultet Beograd, 2011.

 4. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2012. do 31.12.2012., Mašinski fakultet, Beograd, 2012.

 5. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2013. do 31.12.2013., Mašinski fakultet, Beograd, 2013.

 6. Tanović, Lj., Bojanić, P., Glavonjić, M., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Kokotović, B., Živanović, S., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01. 2014. do 31.12.2014., Mašinski fakultet, Beograd, 2014.

 7. Tanović, Lj., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Živanović, S., Kokotović, B., Popović, M., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01.2015. do 31.12.2015., Mašinski fakultet, Beograd, 2015.

 8. Tanović, Lj., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Živanović, S., Kokotović, B., Popović, M., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01.2016. do 31.12.2016., Mašinski fakultet, Beograd, 2016.

 9. Tanović, Lj., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Živanović, S., Kokotović, B., Popović, M., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01.2017. do 31.12.2017., Mašinski fakultet, Beograd, 2017.

 10. Tanović, Lj., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Živanović, S., Kokotović, B., Popović, M., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01.2018. do 31.12.2018., Mašinski fakultet, Beograd, 2018.

 11. Tanović, Lj., Milutinović, D., Majstorović, V., Puzović, R., Živanović, S., Kokotović, B., Popović, M., Slavković, N., i drugi, Razvoj nove generacije domaćih obradnih sistema, TR-035022, Godišnji izveštaj o realizaciji projekta za period 01.01.2019. do 31.12.2019., Mašinski fakultet, Beograd, 2019.